Portlety jest tymczasowo niedostępny.

Powiązane materiały

Alegaty do księgi urodzeń, zapowiedzi, małżeństw i zgonów z 1810 r.

1810

Alegaty do ksiąg urodzeń, zapowiedzi, małżeństw i zgonów z lat 1820 - 1821

1820-1821

Alegaty do ksiąg urodzeń, zapowiedzi, małżeństw i zgonów z lat 1822 - 1823

1822-1823

Alegaty do księgi urodzeń, zapowiedzi, małżeństw i zgonów z 1824 r.

1824