Portlety jest tymczasowo niedostępny.

Powiązane materiały

Alegaty do księgi urodzeń, zapowiedzi, małżeństw i zgonów z 1813 r.

1813

Alegaty do ksiąg urodzeń, małżeństw i zgonów z lat 1845 – 1847

1845-1847

Alegaty do ksiąg urodzeń, małżeństw i zgonów z lat 1849 – 1850

1849-1850

Alegaty do ksiąg urodzeń, małżeństw i zgonów z lat 1851 – 1853

1851-1853