Portlety jest tymczasowo niedostępny.

Powiązane materiały

1. Protokoły z posiedzeń Miejskiej i Obwodowej Rady Narodowej w Pile 2. Statuty i regulaminy organów Zarządu Miejskiego w Pile i instytucji miejskich 3. Zarządzenia dotyczące spraw organizacyjnych i osobowych 4. Komisja dyscyplinarna - nadużycia w handlu.

1945 - 1947

Protokoły z posiedzeń Prezydium oraz sesji plenarnych Obwodowej i Miejskiej Rady Narodowej w Pile

1946 -1949

Protokoły z posiedzeń plenarnych Miejskiej Rady Narodowej w Pile

1948

Protokoły z posiedzeń Miejskiej Rady Narodowej [oraz Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Pile. Zatwierdzanie statutów przedsiębiorstw miejskich i regulaminów komórek zarządu]

1948 - 1949