Portlety jest tymczasowo niedostępny.

Powiązane materiały

Stock Inventarium Herrschaft Łańcut.

1772-1817

Inwentarze wsi: Sonina, Dąbrówki, Smolarzyny, Czarna.

1793

Odpisy dowodów na rekwizycje wojenne dokonane w dobrach Orynacji Łańcuckiej.

1914-1918

Sumariusze rachunków generalnych klucza satanowskiego, tarnorudzkiego i dóbr wiszniowieckich.

1782-1796