Portlety jest tymczasowo niedostępny.

Powiązane materiały

Księga urodzeń USC w Szczawienku (Nieder Salzbrunn) 1874

1874

Księga urodzeń USC w Szczawienku (Nieder Salzbrunn) 1875

1875

Księga urodzeń USC w Szczawienku (Nieder Salzbrunn) 1876

1876

Księga urodzeń USC w Szczawienku (Nieder Salzbrunn) 1877

1877