Portlety jest tymczasowo niedostępny.

Powiązane materiały

Plan gruntu stanowiącego własność Edwarda Jahna na mocy aktu zeznanego przed notariuszem w Łodzi Kahlem z 1931 r. za nr 17642 pochodzącego z osady włościańskiej zapisanej w tabeli likwidacyjnej pod nr41/40 we wsi Rokicie Stare gminie Bruss w powiecie i województwie łódzkiem położonej

#Fokierski, Karol (mierniczy przysięgły) #Jahn, Edward (właściciel nieruchomości)

1933

Plan klasyfikacyjny gruntów części folwarku Bechcice litera A w powiecie łaskim, województwie łódzkim położonego

kop. po 1937, oryg. 1937

Plan części osady zapisanej do tabeli likwidacyjnej wsi Dąbrówki Małe No 1/2 wg aktu notariusza Trojanowskiego z 1920 roku za No 7129 oraz aktu notariusza Edwarda Achenbacha z r. 1934 rep. 52 stanowiącej własność Mateusza Piotrowskiego w m. Łodzi położonej

kop. 1935, oryg. 1909

Plan sytuacyjny Przedmieścia w Wieluniu oznaczający grunt popauliński dawniej przez Rząd fabrykantowi Karneckiemu nadany teraz do sukcessorów przez Wgo Fryderyka Goleńskiego nabyty i obecnie na trzy posiadłości podzielony

1843