Portlety jest tymczasowo niedostępny.

Powiązane materiały

Zarządzenia wewnętrzne Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Opatowie

1963-1965

Sprawy organizacyjne. Wykazy teczek w referatach, wykazy kandydatów na ławników Sądu Powiatowego, protokoły, wykazy majątku nieruchomego PMRN w Opatowie

1955

Sprawy organizacyjne. Podział teczek na referaty, podział etatów, wnioski projektowanych uprawnień dla Prezydium Miejskiej Rady Narodowej

1956

Sprawy organizacyjne. Organizacja referatów w Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Opatowie

1959