Portlety jest tymczasowo niedostępny.

Powiązane materiały

Duplikat parafii Lisów z r. 1810 do 1823

1810-1823

Duplikat parafii Lisów z r. 1824

1824

Akta stanu cywilnego parafii Lisów na rok 1825

1825

Akta urodzenia, małżeństw i zeyścia parafii Lissowskiej roku 1826

1825-1827