Portlety jest tymczasowo niedostępny.

Powiązane materiały

Księga Urzędnika Stanu Cywilnego Parafii Miasta Zwolenia do zapisywania Aktów Śmierci na Lata 1810 y 1811

1810-1811

Księga urzędnika stanu cywilnego parafii miasta Zwolenia do zapisywania aktów małżeńskich na lata 1810 y 1811

1810-1811

Księga urzędnika stanu cywilnego parafii miasta Zwolenia do zapisywania aktów urodzenia na lata 1810 y 1811

1810-1811

Akta stanu cywilnego urodzonych, umarłych i zaślubionych z gminy Zwoleńskiey roku 1812

1812