Portlety jest tymczasowo niedostępny.

Powiązane materiały

[Księga intabulacyjna]

1835-1881

Ingrossations [Zapisy]

1858-1871

Wyciąg z ksiąg gruntowych

1863

Księga hipoteczna dominium Grodzisko Górne

1820-1853