Portlety jest tymczasowo niedostępny.

Powiązane materiały

Rękopis Ludwika Nowakowskiego zawierający rozkazy wodzów Powstania Listopadowego oraz wiersze i pieśni z tego okresu

1860

Akta Ludwika Nowakowskiego, weterana powstania styczniowego – wspomnienia, wyciąg z pamiętników, wyciągi z metryk, życiorys, odpis z kroniki żałobnej z 1939 r., fotografia Ludwika Nowakowskiego, rodowód rodziny Nowakowskich,

1932-1968

Akta Jerzego Piotrowskiego – wnuka Ludwika Nowakowskiego – fotografie portretowe, fotografie dokumentów, kartka pocztowa „Główny Rynek w Chrzanowie”, życiorys (autorstwa Janiny Jasickiej)

1968