Portlety jest tymczasowo niedostępny.

Powiązane materiały

Komisje własne, stałe i doraźne. Protokół z zebrania podkomisji szkolenia w branży "Remonty podstawowych ciężkich maszyn budowlanych"

1966

Organizacja własnej jednostki oraz podstawy prawne działania własnej jednostki. Regulaminy, zakresy obowiązków, przepisy porządkowe, instrukcje

1972-1985

Organizacja własnej jednostki oraz podstawy prawne działania własnej jednostki. Decyzja w sprawie ustanowienia sztandaru, regulamin używania sztandaru

1985

Organizacja własnej jednostki oraz podstawy prawne działania własnej jednostki. Regulamin Ośrodka Egzaminowania Kierowców

1994