Portlety jest tymczasowo niedostępny.

Powiązane materiały

Pełnomocnicy Franciszka Ludwika biskupa wrocławskiego potwierdzają że Franciszek Jakub Streidt sprzedał kram Krzysztofowi Reichelowi 1687, 5 IX Neyss

#Neisse #Reichel Krzysztof #kuśnierz

1687

Rajcy miasta Nysy na prośbę starszych cechu zatwierdzają tzw. prawo wilkierza

#Neisse #Nysa #kuśnierz

0

Starsi cechu kuśnierzy w Gdańsku poświadczają naukę zawodu Karola Gotfryda Szaner 1749, 26 IV Danzig

#Kürchner #kuśnierz #poświadczenia nauki zawodu

1749

[Artykuły cechowe, przychody i rozchody, przyjęcia uczniów i czeladników]

#kuśnierz #artykuły cechowe #Kürchner

1473-1730