Portlety jest tymczasowo niedostępny.

Powiązane materiały

Dokumenty z okresu okupacji. Zaświadczenia , ausweis.

1940-1944

Dokumenty związane z pracą zawodową. Zaświadczenia, pisma urzędowe, zawiadomienia , nadanie tytułu docenta , dyplomy, odznaczenia, oświadczenie, przepustki, bilety.

#Ministerstwo Oświaty

1945-1960

Członkostwo w Spółdzielni Mieszkaniowej Urzędników Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego. Korespondencja, zaświadczenia.

#Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego

1942-1947

Ankieta dla pracowników Kultury i Działaczy Społecznych korzystających z pomocy Prezydium Rady Ministrów.

1947-1947