Spotkanie papieża Jana Pawła II z wiernymi w Gębarzewie pod Gnieznem podczas I pielgrzymki do Polski

Sygnatura

3/53/0/1/5

Daty
1979 - 1979
Archiwum

Skany (21)

 • Obraz 1 z jednostki "Spotkanie papieża Jana Pawła II z wiernymi w Gębarzewie pod Gnieznem podczas I pielgrzymki do Polski" 126574
 • Obraz 2 z jednostki "Spotkanie papieża Jana Pawła II z wiernymi w Gębarzewie pod Gnieznem podczas I pielgrzymki do Polski" 126575
 • Obraz 3 z jednostki "Spotkanie papieża Jana Pawła II z wiernymi w Gębarzewie pod Gnieznem podczas I pielgrzymki do Polski" 126578
 • Obraz 4 z jednostki "Spotkanie papieża Jana Pawła II z wiernymi w Gębarzewie pod Gnieznem podczas I pielgrzymki do Polski" 126577
 • Obraz 5 z jednostki "Spotkanie papieża Jana Pawła II z wiernymi w Gębarzewie pod Gnieznem podczas I pielgrzymki do Polski" 126580
 • Obraz 6 z jednostki "Spotkanie papieża Jana Pawła II z wiernymi w Gębarzewie pod Gnieznem podczas I pielgrzymki do Polski" 126647
 • Obraz 7 z jednostki "Spotkanie papieża Jana Pawła II z wiernymi w Gębarzewie pod Gnieznem podczas I pielgrzymki do Polski" 126585
 • Obraz 8 z jednostki "Spotkanie papieża Jana Pawła II z wiernymi w Gębarzewie pod Gnieznem podczas I pielgrzymki do Polski" 126591
 • Obraz 9 z jednostki "Spotkanie papieża Jana Pawła II z wiernymi w Gębarzewie pod Gnieznem podczas I pielgrzymki do Polski" 126593
 • Obraz 10 z jednostki "Spotkanie papieża Jana Pawła II z wiernymi w Gębarzewie pod Gnieznem podczas I pielgrzymki do Polski" 126596
 • Obraz 11 z jednostki "Spotkanie papieża Jana Pawła II z wiernymi w Gębarzewie pod Gnieznem podczas I pielgrzymki do Polski" 126595
 • Obraz 12 z jednostki "Spotkanie papieża Jana Pawła II z wiernymi w Gębarzewie pod Gnieznem podczas I pielgrzymki do Polski" 126597
 • Obraz 13 z jednostki "Spotkanie papieża Jana Pawła II z wiernymi w Gębarzewie pod Gnieznem podczas I pielgrzymki do Polski" 126648
 • Obraz 14 z jednostki "Spotkanie papieża Jana Pawła II z wiernymi w Gębarzewie pod Gnieznem podczas I pielgrzymki do Polski" 126649
 • Obraz 15 z jednostki "Spotkanie papieża Jana Pawła II z wiernymi w Gębarzewie pod Gnieznem podczas I pielgrzymki do Polski" 126650
 • Obraz 16 z jednostki "Spotkanie papieża Jana Pawła II z wiernymi w Gębarzewie pod Gnieznem podczas I pielgrzymki do Polski" 126653
Wyświetlanie 1 do 16 z 21 wpisów.

Opis dla: 3/53/0/1/5

Narodowe Archiwum Cyfrowe
Typ jednostki
Dokumentacja fotograficzna

Prawa należą do archiwum

Wolno zwielokrotniać, zmieniać i rozpowszechniać oraz wykonywać utwór, nawet w celach komercyjnych, bez konieczności pytania o zgodę.


Obiekty

Sygnatura Nazwa Daty skrajne
3/53/0/1/5/1 Jan Paweł II pozdrawia wiernych. Obok papieża widoczny prymas Polski, kard. Stefan Wyszyński (z lewej). 1979/06/03
3/53/0/1/5/2 Papież Jan Paweł II podczas spotkania z wiernymi. Widoczni także m.in. prymas Polski, kard. Stefan Wyszyński (1. z lewej), sekretarz papieża, ks. John Magee (2. z lewej), sekretarz prymasa, ks. Bronisław Piasecki (3. z prawej), fotograf papieski Arturo Mari (2. z prawej), sekretarz papieża, ks. Stanisław Dziwisz (1. z prawej). 1979/06/03
3/53/0/1/5/3 Papież Jan Paweł II podczas spotkania z wiernymi. Widoczni również: prymas Polski, kard. Stefan Wyszyński (1. z lewej), sekretarz papieża, ks. John Magee (2. z lewej), sekretarz prymasa, ks. Bronisław Piasecki (3. z lewej), sekretarz papieża, ks. Stanisław Dziwisz (z prawej). Za Papieżem widoczny fotograf z aparatem Nikon F2. 1979/06/03
3/53/0/1/5/4 Papież Jan Paweł II podczas spotkania z wiernymi. Widoczni także od lewej: sekretarz prymasa, ks. Bronisław Piasecki, sekretarz papieża, ks. Stanisław Dziwisz, prymas Polski, kard. Stefan Wyszyński. 1979/06/03
3/53/0/1/5/5 Papież Jan Paweł II (z prawej) oraz grupa duchownych podczas spotkania. Widoczni m.in. sekretarz prymasa, ks. Bronisław Piasecki (2. z lewej), prymas Polski, kard. ks. Stefan Wyszyński (3. z lewej). 1979/06/03
3/53/0/1/5/6 Papież Jan Paweł II (1. z prawej) przemawia podczas spotkania z wiernymi. Widoczni również: prymas Polski, kard. Stefan Wyszyński (2. z prawej), sekretarz papieża, ks. Stanisław Dziwisz (3. z prawej), sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski, bp Bronisław Dąbrowski (4. z prawej). 1979/06/03
3/53/0/1/5/7 Papież Jan Paweł II (z prawej) przemawia podczas spotkania z wiernymi. Obok papieża widoczny prymas Polski, kard. Stefan Wyszyński. 1979/06/03
3/53/0/1/5/8 Grupa duchownych oraz fotograf papieski Arturo Mari (1. z lewej) podczas spotkania. 1979/06/03
3/53/0/1/5/9 Papież Jan Paweł II (1. z prawej) przemawia podczas spotkania z wiernymi. Widoczni także: prymas Polski, kard. Stefan Wyszyński (2. z prawej), sekretarz papieża, ks. Stanisław Dziwisz (3. z prawej), sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski, bp Bronisław Dąbrowski (4. z prawej). 1979/06/03
3/53/0/1/5/10 Papież Jan Paweł II (1. z prawej) przemawia podczas spotkania z wiernymi. Widoczni także: prymas Polski, kard. Stefan Wyszyński (w środku), sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski, bp Bronisław Dąbrowski (1. z lewej). 1979/06/03
3/53/0/1/5/11 Papież Jan Paweł II przemawia podczas spotkania z wiernymi. Obok papieża widoczny prymas Polski, kard. Stefan Wyszyński. 1979/06/03
3/53/0/1/5/12 Papież Jan Paweł II przemawia podczas spotkania z wiernymi. Widoczni również duchowni. 1979/06/03
3/53/0/1/5/13 Papież Jan Paweł II (2. z prawej) przemawia podczas spotkania z wiernymi. Obok papieża widoczni: prymas Polski, kard. Stefan Wyszyński (z lewej), abp Agostino Casaroli (z prawej). 1979/06/03
3/53/0/1/5/14 Sekretarz papieża, ks. Stanisław Dziwisz przekazuje Janowi Pawłowi II tekst przemówienia. Widoczni także duchowni: abp Agostino Casaroli (1. z prawej) oraz sekretarz prymasa, ks. Bronisław Piasecki (1. z lewej). 1979/06/03
3/53/0/1/5/15 Papież Jan Paweł II wygłasza przemówienie podczas spotkania z wiernymi. Obok papieża widoczni duchowni: sekretarz papieża, ks. Stanisław Dziwisz (1. z lewej), prymas Polski, kard. Stefan Wyszyński (2. z lewej), abp Agostino Casaroli (4. z lewej). 1979/06/03
3/53/0/1/5/16 Papież Jan Paweł II wygłasza przemówienie podczas spotkania z wiernymi. Obok papieża widoczni duchowni m.in. sekretarz prymasa, ks. Bronisław Piasecki (1. z lewej), sekretarz papieża, ks. Stanisław Dziwisz (2. z lewej), prymas Polski, kard. Stefan Wyszyński (3. z lewej). 1979/06/03
3/53/0/1/5/17 Papież Jan Paweł II wygłasza przemówienie podczas spotkania z wiernymi. Obok papieża widoczni duchowni: sekretarz papieża, ks. Stanisław Dziwisz (1. z lewej), prymas Polski, kard. Stefan Wyszyński (2. z lewej). 1979/06/03
3/53/0/1/5/18 Papież Jan Paweł II wygłasza przemówienie podczas spotkania z wiernymi. Obok papieża widoczni duchowni: sekretarz papieża, ks. Stanisław Dziwisz (1. z lewej), prymas Polski, kard. Stefan Wyszyński (2. z lewej). 1979/06/03
3/53/0/1/5/19 Papież Jan Paweł II wygłasza przemówienie podczas spotkania z wiernymi. Obok papieża widoczni duchowni: sekretarz papieża, ks. Stanisław Dziwisz (1. z lewej), prymas Polski, kard. Stefan Wyszyński (2. z lewej). 1979/06/03
3/53/0/1/5/20 Widok ogólny podium, z którego przemawia Jan Paweł II (widoczny w głębi). Na pierwszym planie widoczni uczestnicy spotkania, wśród nich wielu księży. 1979/06/03
3/53/0/1/5/21 Widok ogólny podium, z którego przemawia Jan Paweł II (widoczny w głębi). Na pierwszym planie widoczni uczestnicy spotkania, wśród nich wielu księży. 1979/06/03

Tagi

tagi użytkowników indeksy nadane przez archiwa

Powiązane materiały

Pożegnanie papieża Jana Pawła II na lotnisku Okęcie w Warszawie kończące III pielgrzymkę do Polski

1987/06/14

Uroczystości odpustowe w kościele Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Biechowie

1987/09/13

Warszawa podczas I pielgrzymki papieża Jana Pawła II do Polski

#Warszawa #Krakowskie Przedmieście #ulice

1979/06/02

Spotkanie papieża Jana Pawła II z wiernymi w Gębarzewie pod Gnieznem podczas I pielgrzymki do Polski

1979/06/03