Nierozpoznane uroczystości religijne z udziałem żołnierzy Wojska Polskiego

Sygnatura

3/22/0/-/431

Daty
1919 - 1922
Archiwum
Zespół

Skany (1)

  • Obraz 1 z jednostki "Nierozpoznane uroczystości religijne z udziałem żołnierzy Wojska Polskiego" 147677

Opis dla: 3/22/0/-/431

Narodowe Archiwum Cyfrowe
Typ jednostki
Dokumentacja fotograficzna

Prawa należą do archiwum

Wolno zwielokrotniać, zmieniać i rozpowszechniać oraz wykonywać utwór, nawet w celach komercyjnych, bez konieczności pytania o zgodę.


Opis dla: Żołnierze w trakcie mszy polowej.

Typ obiektu:
Obiekt fotograficzny
Numer obiektu:
1
Numer strony/karty:
0
Daty skrajne:
1919 - 1922
Daty:
1919 - 1922
Uwagi:
Brak danych
Tytuł:
Żołnierze w trakcie mszy polowej.
Autor fotografii:
Brak danych
Sygnatura dawna:
22-431
Ograniczenie praw autorskich:
Brak danych
Publikacje:
Brak danych
Dokumentował:
Kwiatek Filip
Nazwa zakładu fotograficznego:
Brak danych
Udostępniona:
Tak
Rewers:
Brak danych
Prawa autorskie:
Należą do archiwum
Typ nośnika:
analogowy
Status:
oryginał
Kolor:
Czarno-biały
Rodzaj nośnika i technika wykonania:
Pozytyw
Rozmiar (negatyw, pozytyw):
140.00 / 90.00
Rozmiar podkładu pozytywu:
Brak danych
Numer negatywu:
Brak danych
Liczba dubletów pozytywu:
Brak danych
Prawa należą do archiwum
Wolno zwielokrotniać, zmieniać i rozpowszechniać oraz wykonywać utwór, nawet w celach komercyjnych, bez konieczności pytania o zgodę.

Powiązane materiały

Żołnierze I Brygady Legionów Polskich

1915/03/21 - 1915/06/22

Żołnierze Legionów Polskich w Leśniewce

1916/01

1 Pułk Piechoty Legionów w Baranowiczach

1916/02/13

Oficerowie 6 batalionu Legionów Polskich w Branowiczach

#Legiony Polskie #oficerowie

1916/11/08