Józef Piłsudski podczas przeglądu wojska

Sygnatura

3/22/0/-/473

Daty
1920 - 1930
Archiwum
Zespół

Skany (1)

  • Obraz 1 z jednostki "Józef Piłsudski podczas przeglądu wojska" 147817

Opis dla: 3/22/0/-/473

Narodowe Archiwum Cyfrowe
Typ jednostki
Dokumentacja fotograficzna

Prawa należą do archiwum

Wolno zwielokrotniać, zmieniać i rozpowszechniać oraz wykonywać utwór, nawet w celach komercyjnych, bez konieczności pytania o zgodę.


Opis dla: Marszałek Jóżef Piłsudski odznacza żołnierzy. W rzędzie za plecami marszałka stoi jego adiutant por. Bolesław Wieniawa- Długoszowski (trzyma płaszcz).

Typ obiektu:
Obiekt fotograficzny
Numer obiektu:
1
Numer strony/karty:
0
Daty skrajne:
1920 - 1921
Daty:
1920 - 1921
Uwagi:
Brak danych
Tytuł:
Marszałek Jóżef Piłsudski odznacza żołnierzy. W rzędzie za plecami marszałka stoi jego adiutant por. Bolesław Wieniawa- Długoszowski (trzyma płaszcz).
Autor fotografii:
Brak danych
Sygnatura dawna:
22-473
Ograniczenie praw autorskich:
Brak danych
Publikacje:
Brak danych
Dokumentował:
Kwiatek Filip
Nazwa zakładu fotograficznego:
Brak danych
Udostępniona:
Tak
Rewers:
Brak danych
Prawa autorskie:
Należą do archiwum
Typ nośnika:
analogowy
Status:
oryginał
Kolor:
Czarno-biały
Rodzaj nośnika i technika wykonania:
Negatyw szkło
Rozmiar (negatyw, pozytyw):
1800.00 / 1300.00
Rozmiar podkładu pozytywu:
Brak danych
Numer negatywu:
22-413
Liczba dubletów pozytywu:
Brak danych
Prawa należą do archiwum
Wolno zwielokrotniać, zmieniać i rozpowszechniać oraz wykonywać utwór, nawet w celach komercyjnych, bez konieczności pytania o zgodę.

Powiązane materiały

Żołnierze I Brygady Legionów Polskich

1915/03/21 - 1915/06/22

Żołnierze Legionów Polskich w Leśniewce

1916/01

1 Pułk Piechoty Legionów w Baranowiczach

1916/02/13

Oficerowie 6 batalionu Legionów Polskich w Branowiczach

#Legiony Polskie #oficerowie

1916/11/08