[1. Umowa wydawnicza między księgarzem Aleksandrem Nowoleckim i Julianem Bartoszewiczem dotycząca napisania pracy "Pogląd na stosunki Polski z Turcją i Tatarami i pogląd na dzieje Tatarów Polskich osiadłych w Rzeczypospolitej i przywilejach im nadanych", 2. List A. Nowoleckiego do Juliana Bartoszewicza]

Sygnatura

39/592/0/3.1/810

Daty
Brak danych
Archiwum
Zespół

Skany (3)

Do ulubionych jednostka
  • Obraz 1 z jednostki "[1. Umowa wydawnicza między księgarzem Aleksandrem Nowoleckim i Julianem Bartoszewiczem dotycząca napisania pracy "Pogląd na stosunki Polski z Turcją i Tatarami i pogląd na dzieje Tatarów Polskich osiadłych w Rzeczypospolitej i przywilejach im nadanych", 2. List A. Nowoleckiego do Juliana Bartoszewicza] " 32341744
  • Obraz 2 z jednostki "[1. Umowa wydawnicza między księgarzem Aleksandrem Nowoleckim i Julianem Bartoszewiczem dotycząca napisania pracy "Pogląd na stosunki Polski z Turcją i Tatarami i pogląd na dzieje Tatarów Polskich osiadłych w Rzeczypospolitej i przywilejach im nadanych", 2. List A. Nowoleckiego do Juliana Bartoszewicza] " 32341746
  • Obraz 3 z jednostki "[1. Umowa wydawnicza między księgarzem Aleksandrem Nowoleckim i Julianem Bartoszewiczem dotycząca napisania pracy "Pogląd na stosunki Polski z Turcją i Tatarami i pogląd na dzieje Tatarów Polskich osiadłych w Rzeczypospolitej i przywilejach im nadanych", 2. List A. Nowoleckiego do Juliana Bartoszewicza] " 32341747

Opis dla: 39/592/0/3.1/810

Archiwum Państwowe w Łodzi
Typ jednostki
Dokumentacja aktowa

Brak danych

Brak danych


Powiązane materiały

[Odpis] Grzymisława księżna potwierdza przekazanie przez Jakuba Dzierżka wsi Dzierżki zakonowi [Braci Krzyżowych Pańskiego Grobu Jerozolimskiego] w Miechowie. 1230, [18 XI] in oct. B. Marci

#Dzierżki, wieś #Miechów #Dzierżek Jakub

[I poł. XIX w.]

Zygmunt III król Polski etc. ustanawia Łukasza Kopcia podkomorzym brzeskim. [1610, 15 IX]

#Kopeć Łukasz, podkomorzy brzeski #Zygmunt III Waza, król Polski

[1610]

1. Regestr Papirów do Dóbr Kaszyc, Trzcianca, Rossoki, Krywego y Łodzinki należących przez sucessorów […] Cecyli z Radochowiec Sobieski, Czesnikowey Korony, od […] Pani Konstancji na Twierdzey y Toporowi Kossakowskiey, niegdy […] Pana Sobieskiego Cześnika Korony pozostałej małżonki. Przemyśl 1715, 17 VI, 2. Punkty dekretu trybunalskiego w sprawie między sukcesorami Cecyli z Radochowiec Sobieskiej [...]

#Kaszyce, województwo ruskie #Krzywy #Łodzinki, województwo ruskie

1715

Andrzej Puchalski skarbnik powiatu mielnickiego vice administrator Ekonomii Olitskiej nadaje z polecenia [Jana III Sobieskiego] rotmistrzowi tatarskiemu Dawidowi Baranowskiemu wieś Pilokolnie. Pilokolnie 1687, 20 II

#Olitska ekonomia #Pilokolnie, wieś #Baranowski Dawid, rotmistrz tatarski

1687