Portlety jest tymczasowo niedostępny.

Powiązane materiały

Organizacja Zarządu Miejskiego (statut organizacyjny, statut stanowisk, regulamin).

#Dobra #Organizacja Zarządu Miejskiego

1946-1949

Księga kontroli ruchu ludności (rejestr przybywających).

#Dobra #ruch ludności

1946-1946

Księga kontroli ruchu ludności (rejestr osób przybywających).

#Dobra #ruch ludności

1946-1950

Księga kontroli ruchu ludności (rejestr osób opuszczających miasto).

#Dobra #ruch ludności

1947-1950