Portlety jest tymczasowo niedostępny.

Powiązane materiały

Protokoły posiedzeń Komisji ds. Samorządu oraz Prawa i Porządku Publicznego 18.VIII.84-24.XI.1986r.

#Komisja d/s Samorządu oraz Prawa i Porządku Publicznego-protokoły

1984-1986

Protokoły posiedzeń Komisji ds. Samorządu 19.I.1987-22.III.1988r.

#Komisja ds.Samorządu-protokoły

1987-1988

Protokoły posiedzeń Komisji ds.Samorządu

#Komisja ds.Samorządu-protokoły

1988-1990

Protokoły posiedzeń Komisji Wychowania, Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych

#Komisja Wychowania,Oświaty,Kultury i Spraw Socjalnych-protokoły

1973-1973