Portlety jest tymczasowo niedostępny.

Powiązane materiały

Zarządzenia i okólniki władz urzędowych

1946-1948

Okólniki i zarządzenia władz urzędowych

1949-1950

Sprawy organizacyjno-inspekcyjne akta szczzegółowe

1946-1947

Sprawy napadów rabunkowych na poborców skarbowych i urzędy gmin

1946-1948