Portlety jest tymczasowo niedostępny.

Powiązane materiały

Organizacja prac Okręgowej Komisji Wyborczej Nr 21 w Nowym Saczu (protokoły posiedzeń, uchwały, dyżury, szkolenia) - tom I

2010

Organizacja prac Okręgowej Komisji Wyborczej Nr 21w Nowym Saczu (protokoły posiedzeń, uchwały, dyżury, szkolenia) - tom II

2010

Nadzór Okręgowej Komisji Wyborczej nad przestrzeganiem prawa wyborczego (obsługa wyborów, korespondencja, współpraca z urzędami gmin, skargi) - tom I

2010

Nadzór Okręgowej Komisji Wyborczej nad przestrzeganiem prawa wyborczego (obsługa wyborów, korespondencja, współpraca z urzędami gmin, skargi) - tom II

2010