Repertoria i skorowidze akt notarialnych

Data dodania
30.01.2019

Skany (7)

  • Obraz 1 z kolekcji "Repertoria i skorowidze akt notarialnych"
  • Obraz 2 z kolekcji "Repertoria i skorowidze akt notarialnych"
  • Obraz 3 z kolekcji "Repertoria i skorowidze akt notarialnych"
  • Obraz 4 z kolekcji "Repertoria i skorowidze akt notarialnych"
  • Obraz 5 z kolekcji "Repertoria i skorowidze akt notarialnych"
  • Obraz 6 z kolekcji "Repertoria i skorowidze akt notarialnych"
  • Obraz 7 z kolekcji "Repertoria i skorowidze akt notarialnych"

Opis

Skorowidze i repertoria to pomoce archiwalne, które pozwalają sprawniej poruszać się w obrębie dokumentacji. Skorowidz zawiera wykaz haseł w porządku alfabetycznym, chronologicznym lub rzeczowym. Repertoria prowadzone w kancelariach służyły do rejestracji określonych typów spraw, zawierały zwięzłe adnotacje charakteryzujące poszczególne sprawy oraz ważniejsze momenty ich załatwienia. Tym samym stanowiły podstawę do nadania aktom tych spraw właściwego układu. Przykłady pochodzą z akt notariuszy Juliana Lipnickiego i Zachariasza Horodziejewskiego w Konstantynowie oraz Jana Piotra Baranowskiego w Radzyniu Podlaskim (sygn. 209, 182, 303).

Tagi

tagi użytkowników indeksy nadawane przez archiwa