Akta kapituły katedralnej w Kamieniu Pomorskim - wybrane przykłady

Data dodania
19.12.2019

Skany (6)

  • Obraz 1 z kolekcji "Akta kapituły katedralnej w Kamieniu Pomorskim - wybrane przykłady"
  • Obraz 2 z kolekcji "Akta kapituły katedralnej w Kamieniu Pomorskim - wybrane przykłady"
  • Obraz 3 z kolekcji "Akta kapituły katedralnej w Kamieniu Pomorskim - wybrane przykłady"
  • Obraz 4 z kolekcji "Akta kapituły katedralnej w Kamieniu Pomorskim - wybrane przykłady"
  • Obraz 5 z kolekcji "Akta kapituły katedralnej w Kamieniu Pomorskim - wybrane przykłady"
  • Obraz 6 z kolekcji "Akta kapituły katedralnej w Kamieniu Pomorskim - wybrane przykłady"

Opis

[skany 1-2] Pismo księcia meklemburskiego Albrechta VII (1486–1547) do biskupa kamieńskiego Erazma von Manteuffla (1521–1544) dotyczące przeciwdziałania rozpowszechnianiu się luteranizmu i tumultom religijnym w meklemburskiej części diecezji kamieńskiej, tj. na terytorium Księstwa Mecklenburg-Güstrow. Strelitz, 17 sierpnia 1526 roku. Papier, rękopis, język niemiecki, Kapituła Katedralna w Kamieniu Pomorskim, sygn. 4, s. 2-3. [skany 3-6] List Jana Bugenhagena (1485–1558) do księcia szczecińskiego Barnima IX (1532–1569) i księcia wołogoskiego Filipa I (1532–1560), w którym powiadamia władców pomorskich o tym, że nie obejmie urzędu biskupa kamieńskiego. Wittenberga, 1 stycznia 1545. Papier, rękopis, język niemiecki. Kapituła Katedralna w Kamieniu Pomorskim, sygn. 319, s. 81-84.