Oryginał Konstytucji 3 maja

Data dodania
23.05.2019

Skany (12)

 • Obraz 1 z kolekcji "Oryginał Konstytucji 3 maja"
 • Obraz 2 z kolekcji "Oryginał Konstytucji 3 maja"
 • Obraz 3 z kolekcji "Oryginał Konstytucji 3 maja"
 • Obraz 4 z kolekcji "Oryginał Konstytucji 3 maja"
 • Obraz 5 z kolekcji "Oryginał Konstytucji 3 maja"
 • Obraz 6 z kolekcji "Oryginał Konstytucji 3 maja"
 • Obraz 7 z kolekcji "Oryginał Konstytucji 3 maja"
 • Obraz 8 z kolekcji "Oryginał Konstytucji 3 maja"
 • Obraz 9 z kolekcji "Oryginał Konstytucji 3 maja"
 • Obraz 10 z kolekcji "Oryginał Konstytucji 3 maja"
 • Obraz 11 z kolekcji "Oryginał Konstytucji 3 maja"
 • Obraz 12 z kolekcji "Oryginał Konstytucji 3 maja"

Opis

Konstytucja 3 maja zajmuje wyjątkowe miejsce w dziejach państwa polskiego i silnie wrosła w jego tradycję. Do naszych czasów zachowały się trzy oryginalne rękopisy jej tekstu. Stało się tak, ponieważ została uchwalona podczas Sejmu, a wedle ówczesnej praktyki, uchwały sejmowe spisywano w kilku egzemplarzach, które zaopatrzone w odpowiednie podpisy zyskiwały charakter oryginału. Wszystkie rękopisy Konstytucji przechowywane są w zasobie Archiwum Głównego Akt Dawnych. Pierwszy z nich prezentowany w niniejszej kolekcji znajduje się w zespole: Archiwum Publiczne Potockich w drugim tomie zbioru ustaw Sejmu Czteroletniego (sygn. 100-2). Oprawiony on jest w czerwony safian. Na grzbiecie widnieje tytuł: „Orygina[ły] ustaw Seymu 1791”. Tekst Konstytucji, zatytułowanej „Ustawa Rządowa” spisany został przez pisarza kancelarii sejmowej, a o jego autentyczności świadczą złożone na końcu podpisy obu marszałków sejmu i konfederacji oraz członków deputacji konstytucyjnej. W prawym górnym rogu początkowej karty jest widoczna data 5 maja 1791. Jest to data oblatowania (wpisania do ksiąg) Ustawy w księgach grodzkich. Dwa kolejne oryginały Konstytucji 3 maja znajdują się są w zespołach: Archiwum Sejmu Czteroletniego (sygn. 20) i Tzw. Metryce Litewskiej (dział VII sygn. 4). Również te rękopisy zaopatrzone są w podpisy marszałków sejmu i konfederacji, co nadaje im walor autentyczności. W 2016 roku Konstytucja 3 maja została wyróżniona międzynarodowym Znakiem Dziedzictwa Europejskiego.

Tagi

tagi użytkowników indeksy nadawane przez archiwa