Od legionisty do ministra. Dokumenty z kolekcji generała Kazimierza Sosnkowskiego.

Data dodania
19.11.2020
Autor kolekcji

Skany (52)

 • Obraz 1 z kolekcji "Od legionisty do ministra. Dokumenty z kolekcji generała Kazimierza Sosnkowskiego."
 • Obraz 2 z kolekcji "Od legionisty do ministra. Dokumenty z kolekcji generała Kazimierza Sosnkowskiego."
 • Obraz 3 z kolekcji "Od legionisty do ministra. Dokumenty z kolekcji generała Kazimierza Sosnkowskiego."
 • Obraz 4 z kolekcji "Od legionisty do ministra. Dokumenty z kolekcji generała Kazimierza Sosnkowskiego."
 • Obraz 5 z kolekcji "Od legionisty do ministra. Dokumenty z kolekcji generała Kazimierza Sosnkowskiego."
 • Obraz 6 z kolekcji "Od legionisty do ministra. Dokumenty z kolekcji generała Kazimierza Sosnkowskiego."
 • Obraz 7 z kolekcji "Od legionisty do ministra. Dokumenty z kolekcji generała Kazimierza Sosnkowskiego."
 • Obraz 8 z kolekcji "Od legionisty do ministra. Dokumenty z kolekcji generała Kazimierza Sosnkowskiego."
 • Obraz 9 z kolekcji "Od legionisty do ministra. Dokumenty z kolekcji generała Kazimierza Sosnkowskiego."
 • Obraz 10 z kolekcji "Od legionisty do ministra. Dokumenty z kolekcji generała Kazimierza Sosnkowskiego."
 • Obraz 11 z kolekcji "Od legionisty do ministra. Dokumenty z kolekcji generała Kazimierza Sosnkowskiego."
 • Obraz 12 z kolekcji "Od legionisty do ministra. Dokumenty z kolekcji generała Kazimierza Sosnkowskiego."
 • Obraz 13 z kolekcji "Od legionisty do ministra. Dokumenty z kolekcji generała Kazimierza Sosnkowskiego."
 • Obraz 14 z kolekcji "Od legionisty do ministra. Dokumenty z kolekcji generała Kazimierza Sosnkowskiego."
 • Obraz 15 z kolekcji "Od legionisty do ministra. Dokumenty z kolekcji generała Kazimierza Sosnkowskiego."
 • Obraz 16 z kolekcji "Od legionisty do ministra. Dokumenty z kolekcji generała Kazimierza Sosnkowskiego."
Wyświetlanie 1 do 15 z 52 wpisów.

Opis

Kolekcja prezentowana na 135. rocznicę urodzin gen. Kazimierza Sosnkowskiego. Kazimierz Sosnkowski urodził się w 1885 roku w Warszawie. Był działaczem niepodległościowym, wojskowym i politykiem. Już w czasie nauki w warszawskim gimnazjum należał do tajnego koła samokształceniowego. Podejrzewany przez władze carskie musiał przenieść się do Petersburga, gdzie zdał maturę. Następnie podjął studia na wydziale architektury Instytutu Politechnicznego w Warszawie. Wobec sytuacji politycznej i zaangażowania w działalność niepodległościową zmieniał uczelnie. Kontynuował studia architektoniczne w Mediolanie i we Lwowie. Egzaminów końcowych nie zdążył złożyć (wybuchła wojna światowa). Już w czasie studiów zaangażował się w działalność polityczną. Od 1905 r. był członkiem Polskiej Partii Socjalistycznej, a po rozłamie jej Frakcji Rewolucyjnej. W Organizacji Bojowej PPS pełnił funkcje komendanta okręgów, szef sztabu i zastępcy komendanta Związku Walki Czynnej. W latach I wojny światowej był zastępcą komendanta i szef sztabu I Brygady Legionów – Józefa Piłsudskiego. W walce wyróżniał się osobistą odwagą. Krótko, w 1916 r., był komendantem 1 Brygady Legionów. W 1917 roku został zastępca Józefa Piłsudskiego jako szefa Komisji Wojskowej Tymczasowej Rady Stanu w Królestwie Polskim. Po tak zwanym kryzysie przysięgowym osadzony został w twierdzy Wesel a następnie w Magdeburgu. Wojnę zakończył w stopniu pułkownika. Tuż po odzyskaniu przez Polskę niepodległości został mianowany generałem, niebawem zaś wiceministrem spraw wojskowych (1919-1920). W czasie wojny polsko-bolszewickiej był członkiem Rady Obrony Państwa i dowódcą Armii Rezerwowej w 1920 r. Położył duże zasługi w organizacji wojska i dla obrony Polski w najtrudniejszym momencie wojny z Rosją Bolszewicką. W sierpniu 1920 roku mianowany ministrem spraw wojskowych. Sprawował faktyczne dowództwo obrony Warszawy. W 1925 roku został dowódcą Okręgu Korpusu w Poznaniu. W trakcie zamachu majowego 1926 roku próbował popełnić samobójstwo. Po powrocie do zdrowia mianowany inspektorem armii (1927). Od 1928 r. przewodniczący Komitetu ds. Uzbrojenia i Sprzętu przy Generalnym Inspektoracie Sił Zbrojnych. Dwukrotnie pełnił obowiązki Generalnego Inspektora Sił Zbrojnych. Po śmierci Józefa Piłsudskiego, mimo licznych zasług, odsuwany na boczny tor życia politycznego i wojskowego. 11 listopada 1936 roku mianowany generałem broni. Po wybuchu II wojny światowej pozostawał początkowo bez przydziału wojskowego, by 10 września 1939 r. objąć dowództwo Frontu Południowego. Wobec braku łączności między jednostkami faktycznie dowodził Armią „Małopolska”. Po zaprzestaniu walk przedostał się do Francji. Wobec powołania Związku Walki Zbrojnej na terenie okupowanej Polski mianowany został komendantem głównym (ps. Józef Godziemba). Opracował zasady jego funkcjonowania, regulamin, strukturę organizacyjną, finansowanie i plan działania. Stanowisko komendanta piastował od listopada 1939 roku do czerwca 1940, tj. do chwili przeniesienia Komendy Głównej na teren okupowanych ziem polskich. Następnie objął stanowisko przewodniczącego Komitetu Politycznego Rady Ministrów Rządu na Uchodźstwie. Po śmierci Władysława Sikorskiego mianowany Naczelnym Wodzem Polskich Sił Zbrojnych. We wrześniu 1944 roku zdymisjonowany pod naciskiem Winstona Churchilla. Po wojnie pozostał na emigracji. Zmarł w Kanadzie, w 1969 roku. Prezentowana kolekcja oparta została na zespole nr 406 w zasobie Archiwum Akt Nowych pod nazwą „Akta Kazimierza Sosnkowskiego”. Zespół ten obejmuje 26 jednostek z lat 1917-1939. Składają się nań dokumenty o charakterze wojskowym i politycznym, korespondencja oficjalna i prywatna, notatki i raporty. Wykaz prezentowanych dokumentów: 1. Życzenia w dniu pierwszych Imienin po rozłące Piłsudczyków Szefowi Sztabu I-ej Brygady Kazimierzowi Sosnkowskiemu przesłane przez podkomendnych, Obóz Ostrów 4 marca 1917 r., Akta Kazimierza Sosnkowskiego, sygn. 24 2. Spis osobistości, którym gen. Kazimierz Sosnkowski przesyła życzenia świąteczne, bez daty, Akta Kazimierza Sosnkowskiego, sygn. 23 3. Spis osobistości (duchowni, ministrowie), którym gen. Kazimierz Sosnkowski przesyła życzenia świąteczne, bez daty, Akta Kazimierza Sosnkowskiego, sygn. 23 4. Spis osobistości (władze cywilne), którym gen. Kazimierz Sosnkowski przesyła życzenia świąteczne, bez daty, Akta Kazimierza Sosnkowskiego, sygn. 23 5. Spis osobistości (wojsko), którym gen. Kazimierz Sosnkowski przesyła życzenia świąteczne, bez daty, Akta Kazimierza Sosnkowskiego, sygn. 23 6. Pismo w sprawie przyjęcia członkostwa w Komitecie Honorowym sprowadzenia i pochówku Powstańców z 1919 roku, 12.1927, Akta Kazimierza Sosnkowskiego, sygn. 20 7. Odpowiedź na zaproszenie na obiad od pary prezydenckiej Mościckich, 26.04.1928, Akta Kazimierza Sosnkowskiego, sygn. 21 8. Program wizyty i protokół przyjęcia króla i królowej Afganistanu, 04.1928, Akta Kazimierza Sosnkowskiego, sygn. 11 9. Pismo w sprawie przyjęcia członkostwa w Komitecie Honorowym Zawodów Kobiecego Klubu Strzeleckiego, 29.11.1928, Akta Kazimierza Sosnkowskiego, sygn. 20 10. Pismo w sprawie przyjęcia obowiązków gospodarza rautu-koncertu na rzecz weteranów 1863 roku, 1928, Akta Kazimierza Sosnkowskiego, sygn. 20 11. Pismo z okazji święta pułkowego 36 pułku Legii Akademickiej, 1.06.1929, Akta Kazimierza Sosnkowskiego, sygn. 20 12. Życzenia imieninowe Kazimierza Sosnkowskiego dla Aleksandry Piłsudskiej, 12.12.1930, Akta Kazimierza Sosnkowskiego, sygn. 21 13. Odpowiedź na zaproszenie Prezydenta Ignacego Mościckiego, 10.1934, Akta Kazimierza Sosnkowskiego, sygn. 21 14. Pismo z Nuncjatury Apostolskiej w Warszawie, 01.1936, Akta Kazimierza Sosnkowskiego, sygn. 17 15. Pismo dowództwa brytyjskiego w Aldershot do gen. Kazimierza Sosnkowskiego, 23.06.1936, Akta Kazimierza Sosnkowskiego, sygn. 19 16. Zaproszenie od ministra Królestwa Węgier dla Kazimierza Sosnkowskiego z małżonką, Budapeszt, 06.11.1936, Akta Kazimierza Sosnkowskiego, sygn. 18 17. Podziękowanie dla gen. Kazimierza Sosnkowskiego od komitetu budowy kościoła rzymsko-katolickiego w Dawidgródku, 27.09.1937, Akta Kazimierza Sosnkowskiego, sygn. 25 18. Pismo do płk. Wielguta Komendanta Korpusu Kadetów we Lwowie, 10.11.1937, Akta Kazimierza Sosnkowskiego, sygn. 20 19. List księcia Karola Radziwiłła do gen. Kazimierza Sosnkowskiego, 14.06.1938, Akta Kazimierza Sosnkowskiego, sygn. 25 20. (a i b) Pismo do gen. Kazimierza Sosnkowskiego od Komitetu Honorowego i Wykonawczego Budowy Gmachów Wydziału Mechanicznego i Elektrotechnicznego Politechniki Lwowskiej, 12.10.1938 r., Akta Kazimierza Sosnkowskiego, sygn. 20 21. Telegram Kazimierza Sosnkowskiego do prof. Geislera, Prezesa Komitetu Budowy Gmachów, Politechniki Lwowskiej, Akta Kazimierza Sosnkowskiego, sygn. 20 22. Kondolencje dla Ignacego Jana Paderewskiego po śmierci jego żony, 1934, Akta Kazimierza Sosnkowskiego, sygn. 20 23. List do Ambasadora Niemiec w Warszawie Hansa von Moltke, 01.1936, Akta Kazimierza Sosnkowskiego, sygn. 13 24. Zaproszenie na obiad dla Ambasadora Francji Leona Noela z małżonką, 10.10.1936, Akta Kazimierza Sosnkowskiego, sygn. 12 25. Życzenia dla generała Hermanna Goeringa, 1937 (?), Akta Kazimierza Sosnkowskiego, sygn. 13 26. Pismo wojewody kieleckiego Dr. Dziadosza zawiadamiające o przesłaniu fotografii wejścia do Kwatery Głównej Komendanta w Kielcach, 31.05.1938, Akta Kazimierza Sosnkowskiego, sygn. 7 27. (a i b) List do Ambasadora Francji, 1938 (?), Akta Kazimierza Sosnkowskiego, sygn. 12 28. (a i b) Pismo artysty malarza Stanisława Żukowskiego do gen. Kazimierza Sosnkowskiego z prośbą o wsparcie, 01.1939, Akta Kazimierza Sosnkowskiego, sygn. 26 29. Zaproszenie na obiad od ministra Iranu, 04.1939 (?), Akta Kazimierza Sosnkowskiego, sygn. 14 30. (a i b) Program Zjazdu Związku Legionistów Polskich, 06.08.1939, Akta Kazimierza Sosnkowskiego, sygn. 3 31. Rękopis pierwszej strony przemówienia wygłoszonego w czasie Zjazdu Związku Legionistów Polskich i na Wawelu, przy grobie marszałka Józefa Piłsudskiego, 06.08.1939, Akta Kazimierza Sosnkowskiego, sygn. 3 32. Pierwsza strona maszynopisu przemówienia wygłoszonego w czasie Zjazdu Związku Legionistów i na Wawelu, przy grobie marszałka Józefa Piłsudskiego, 06.08.1939, Akta Kazimierza Sosnkowskiego, sygn. 3 33. Wypowiedź Kazimierza Sosnkowskiego na temat dziedzictwa Legionów, 1939, Akta Kazimierza Sosnkowskiego, sygn. 4 34. Wypowiedź Kazimierza Sosnkowskiego na temat dziedzictwa Legionów, 1939, Akta Kazimierza Sosnkowskiego, sygn. 4 35. Cegiełka od gen. Kazimierza Sosnkowskiego na budowę Kościoła-Pomnika ku uczczeniu Rodaków poległych na Olszynce Grochowskiej, 21.04.1939, Akta Kazimierza Sosnkowskiego, sygn. 25 36. Komitet Budowy Kościoła-Pomnika ku uczczeniu Rodaków poległych na Olszynce Grochowskiej do gen. Kazimierza Sosnkowskiego, 04.1939, Akta Kazimierza Sosnkowskiego, sygn. 25 37. (a i b) List generała Kazimierza Sosnkowskiego w sprawie udzielenia pomocy wojskowej do odbycia lotu stratosferycznego, 18.08.1939, Akta Kazimierza Sosnkowskiego, sygn. 5 38. Podziękowanie za przekazanie akt przez generała broni Kazimierza Sosnkowskiego do Archiwum Wojskowego w Warszawie, 24.07.1939, Akta Kazimierza Sosnkowskiego, sygn. 6 39. (a i b) Spis akt otrzymanych od generała broni Kazimierza Sosnkowskiego przez Archiwum Wojskowe w Warszawie, 24.07.1939, Akta Kazimierza Sosnkowskiego, sygn. 6 40. Pokwitowanie dyrektora Muzeum Józefa Piłsudskiego ppłk. A. Borkiewicza przyjęcia złotego zegarka ofiarowanego komendantowi J. Piłsudskiemu w 1915 r. przez Polaków z Ameryki, 20.05.1939, Akta Kazimierza Sosnkowskiego, sygn. 7 41. Pokwitowanie dyrektora Muzeum Józefa Piłsudskiego ppłk. A. Borkiewicza przyjęcia złotego zegarka ofiarowanego komendantowi J. Piłsudskiemu w 1915 r. przez Polaków z Ameryki, 20.05.1939, Akta Kazimierza Sosnkowskiego, sygn. 7 42. Szkic rozplanowania dzielnicy J. Piłsudskiego w Warszawie, 1938-1939, Akta Kazimierza Sosnkowskiego, sygn. 9 43. Szkic rozplanowania dzielnicy J. Piłsudskiego w Warszawie, 1938-1939, Akta Kazimierza Sosnkowskiego, sygn. 9 44. Zaproszenie z Nuncjatury Apostolskiej na koronację Papieża Piusa XII, 1939, Akta Kazimierza Sosnkowskiego, sygn. 17 45. Wojciech Kossak ofiarowuje portret gen. Kazimierza Sosnkowskiego na rzecz Funduszu Obrony Narodowej, Akta Kazimierza Sosnkowskiego, sygn. 25 46. Notka biograficzna Kazimierza Sosnkowskiego w „International Who Is Who”, Akta Kazimierza Sosnkowskiego, sygn. 25