Cerkwie

Data dodania
17.05.2021
Autor kolekcji

Skany (31)

 • Obraz 1 z kolekcji "Cerkwie"
 • Obraz 2 z kolekcji "Cerkwie"
 • Obraz 3 z kolekcji "Cerkwie"
 • Obraz 4 z kolekcji "Cerkwie"
 • Obraz 5 z kolekcji "Cerkwie"
 • Obraz 6 z kolekcji "Cerkwie"
 • Obraz 7 z kolekcji "Cerkwie"
 • Obraz 8 z kolekcji "Cerkwie"
 • Obraz 9 z kolekcji "Cerkwie"
 • Obraz 10 z kolekcji "Cerkwie"
 • Obraz 11 z kolekcji "Cerkwie"
 • Obraz 12 z kolekcji "Cerkwie"
 • Obraz 13 z kolekcji "Cerkwie"
 • Obraz 14 z kolekcji "Cerkwie"
 • Obraz 15 z kolekcji "Cerkwie"
 • Obraz 16 z kolekcji "Cerkwie"
Wyświetlanie 1 do 15 z 31 wpisów.

Opis

Cerkiewne kopuły i cebulaste hełmy stanowiły niegdyś integralną część polskiego krajobrazu. Wielokulturowość ziem polskich szła w parze z tolerancją religijną. Świątynie prawosławne i grekokatolickie zdobiły przede wszystkim tereny Polski wschodniej i południowej. Masowe rozbiórki cerkwi po odzyskaniu niepodległości, pożoga II wojny światowej oraz zmiana granic w 1945 r. znacznie uszczupliły w tym względzie rodzimy krajobraz kulturowy. W zasobach archiwalnych zachowały się liczne ślady dawnego bogactwa architektury sakralnej obrządków wschodnich. Materiały z zasobów: Narodowe Archiwum Cyfrowe, Archiwum Akt Nowych, Archiwum Państwowe w Przemyślu, Archiwum Państwowe w Warszawie, Archiwum Państwowe w Lublinie, Archiwum Państwowe w Częstochowie.

Tagi

tagi użytkowników indeksy nadawane przez archiwa