Obóz wojsk polskich i saksońskich pod Radewitz, 1730

Data dodania
10.09.2019
Autor kolekcji

Skany (77)

 • Obraz 1 z kolekcji "Obóz wojsk polskich i saksońskich pod Radewitz, 1730"
 • Obraz 2 z kolekcji "Obóz wojsk polskich i saksońskich pod Radewitz, 1730"
 • Obraz 3 z kolekcji "Obóz wojsk polskich i saksońskich pod Radewitz, 1730"
 • Obraz 4 z kolekcji "Obóz wojsk polskich i saksońskich pod Radewitz, 1730"
 • Obraz 5 z kolekcji "Obóz wojsk polskich i saksońskich pod Radewitz, 1730"
 • Obraz 6 z kolekcji "Obóz wojsk polskich i saksońskich pod Radewitz, 1730"
 • Obraz 7 z kolekcji "Obóz wojsk polskich i saksońskich pod Radewitz, 1730"
 • Obraz 8 z kolekcji "Obóz wojsk polskich i saksońskich pod Radewitz, 1730"
 • Obraz 9 z kolekcji "Obóz wojsk polskich i saksońskich pod Radewitz, 1730"
 • Obraz 10 z kolekcji "Obóz wojsk polskich i saksońskich pod Radewitz, 1730"
 • Obraz 11 z kolekcji "Obóz wojsk polskich i saksońskich pod Radewitz, 1730"
 • Obraz 12 z kolekcji "Obóz wojsk polskich i saksońskich pod Radewitz, 1730"
 • Obraz 13 z kolekcji "Obóz wojsk polskich i saksońskich pod Radewitz, 1730"
 • Obraz 14 z kolekcji "Obóz wojsk polskich i saksońskich pod Radewitz, 1730"
 • Obraz 15 z kolekcji "Obóz wojsk polskich i saksońskich pod Radewitz, 1730"
 • Obraz 16 z kolekcji "Obóz wojsk polskich i saksońskich pod Radewitz, 1730"
Wyświetlanie 1 do 15 z 77 wpisów.

Opis

Schyłkowe lata panowania Augusta II Mocnego przypadły na okres wzmożonych starań o wzmocnienie znaczenia Rzeczypospolitej i Saksonii, złączonych unią personalną, z silnym akcentem na ten drugi człon. Zasadniczym celem króla i zarazem elektora, obok ustanowienia w Polsce dynastii Wettynów, było nadanie podmiotowości państwu i uzyskanie roli jednego z głównych aktorów polityki środkowoeuropejskiej. Monarcha chętnie wchodził w liczne sojusze militarne, najtrwalsze więzy łączyły go wszak z Rosją. Owe związki, wzmacniające Saksonię, interes Rzeczypospolitej odsuwały na drugi plan, a dodatkowo wciągały ją w długotrwałe i wyniszczające konflikty. Podstawowym narzędziem w staraniach króla było wojsko, niezbyt liczne ale dobrze wyszkolone i uzbrojone. Armia doskonaliła swe rzemiosło w często organizowanych manewrach i zgrupowaniach wojsk. Jeden z największych obozów połączonych wojsk saksońskich, polskich oraz pruskich, urządzono pod miejscowością Radewitz, niedaleko Riese w Miśnii. Było to jedno z największych, a zarazem najwspanialszych widowisk w ówczesnej Europie z udziałem kilkudziesięciu tys. „aktorów”. Same wojska saksońskie liczyły 27 tys. żołnierzy. Skala i śmiałość rozwiązań nie miała sobie wówczas równych, widowisko nazwano wręcz „Spektaklem stulecia”. Wyższa kadra kwaterowała w ogromnych i wspaniałych namiotach, w tym także osmańskich. Zasięg obozu znaczyły piaskowcowe obeliski, specjalnie wykute na tę okazję. Wśród zaproszonych gości było 48 książąt i wiele innych znakomitości z Europy. Całością manewrów dowodził marszałek polny hrabia Wackerbarth. Na zakończenie ćwiczeń zorganizowano wspaniały pokaz pirotechniczny, a gości i uczestników manewrów uraczono gigantyczną struclą, długości 7 m i ważącą 1800 kg, którą pokrojono na 24 tys. porcji specjalnym nożem zwanym „Grossen Stollenmesser”. Jeśli wierzyć przekazom ikonograficznym, placek transportowano na specjalnym wozie ciągniętym przez ośmiokonny zaprzęg. Atlas składa się 78 kart, w tym strony tytułowej i 77 planów sytuacyjnych wykonanych piórkiem, czarnobiałych, częściowo kolorowanych. Atlas obrazuje organizację obozu, rozmieszczenie wojsk saksońskich, pruskich i polskich, stanowiska artylerii i położenie namiotów, a przede wszystkim rozwój sytuacji w poszczególnych dniach trwania manewrów. Wymiary kart: 90 na 62, planów w ramkach: 81 na 54 [cm]

Tagi

tagi użytkowników indeksy nadawane przez archiwa

#wojsko #Rzeczpospolita #obóz #August II Mocny #Radewitz #Saksonia