Diariusz "Rybeńki"

Data dodania
12.03.2024

Skany (14)

 • Obraz 1 z kolekcji "Diariusz "Rybeńki""
 • Obraz 2 z kolekcji "Diariusz "Rybeńki""
 • Obraz 3 z kolekcji "Diariusz "Rybeńki""
 • Obraz 4 z kolekcji "Diariusz "Rybeńki""
 • Obraz 5 z kolekcji "Diariusz "Rybeńki""
 • Obraz 6 z kolekcji "Diariusz "Rybeńki""
 • Obraz 7 z kolekcji "Diariusz "Rybeńki""
 • Obraz 8 z kolekcji "Diariusz "Rybeńki""
 • Obraz 9 z kolekcji "Diariusz "Rybeńki""
 • Obraz 10 z kolekcji "Diariusz "Rybeńki""
 • Obraz 11 z kolekcji "Diariusz "Rybeńki""
 • Obraz 12 z kolekcji "Diariusz "Rybeńki""
 • Obraz 13 z kolekcji "Diariusz "Rybeńki""
 • Obraz 14 z kolekcji "Diariusz "Rybeńki""

Opis

Michał Kazimierz Radziwiłł „Rybeńko” (zm. 1762) – wojewoda wileński i hetman wielki litewski pozostawił po sobie unikatowy diariusz, który spisywał własnoręcznie w latach 1722-1760. Codzienne zapiski prowadził na pustych kartach drukowanych kalendarzy, które następnie zszyto w jedną księgę. Zachowała się ona w zasobie AGAD. Liczy ponad 6 tysięcy stron, a jej grubość wynosi 44 cm, co znacznie utrudnia jej przeglądanie i czytanie. Z trudności tych doskonale zdawał sobie sprawę „Rybeńko”, dlatego polecił sporządzić kopię swojego diariusza, którą uwierzytelniał na końcu roku podpisem i stosowną adnotacją. Z uwagi na lepszą czytelność i uzupełnienia, których brak w oryginale, właśnie ta kopia jest wykorzystywana przez badaczy historycznych. Warto wspomnieć, że analogiczna kopia zachowała się w Centralnym Archiwum Historycznym w Mińsku na Białorusi. Natomiast sama koncepcja i sposób prowadzenia diariusza były w czasach „Rybeńki” bardzo nowatorskie. (AGAD, Archiwum Warszawskie Radziwiłłów, dz. VI, nr II-80a)

Tagi

tagi użytkowników indeksy nadawane przez archiwa