Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

Jakiego dokumentu szukasz

Wybierz okres historyczny

Spróbuj inaczej

Wyszukiwanie zaawansowane Przeglądaj kolekcje
Adres:

Targ Węglowy 6

Gdańsk

80-836

Godziny otwarcia:

09:00 - 14:00 (poniedziałek)

09:00 - 14:00 (wtorek)

09:00 - 14:00 (środa)

09:00 - 14:00 (czwartek)

09:00 - 14:00 (piątek)

numer telefonu:
+48 58 301 28 16
numer fax:
E-mail:
piotr.gizinski@asp.gda.pl
Strona www:
https://asp.gda.pl

Archiwum Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku mieści się w „Domu Angielskim” przy ulicy Chlebnickiej 13/16. Działalność rozpoczęło w październiku 1945 r. jako składnica akt Państwowego Instytutu Sztuk Plastycznych w Gdańsku z siedzibą w Sopocie, przemianowanego w grudniu tego samego roku na Państwową Wyższą Szkołę Sztuk Pięknych w Gdańsku z siedzibą w Sopocie, a następnie na Państwową Wyższą Szkołę Sztuk Plastycznych w Gdańsku (PWSSP). Od 1996 r. Uczelnia ma status Akademii Sztuk Pięknych. Przełomowym momentem w dziejach Archiwum był 1965 r., w którym składnica akt otrzymała oficjalnie nazwę Archiwum Uczelnianego. Początkowo organizacją Archiwum PWSSP zajmował się Referat ds. Wojskowych, a następnie utworzono samodzielne stanowisko Archiwisty. W 1966 r. został opracowany pierwszy jednolity rzeczowy wykaz akt. W 2017 r. przeprowadzono zmiany organizacyjne w Uczelni - Archiwum zostało połączone z Biblioteką Akademii Sztuk Pięknych. Po tej fuzji Biblioteka i Archiwum tworzą ściśle współpracujący organizm naukowy. W 2020 r. Archiwum pozyskało nowe pomieszczenia do przechowywania zbiorów, dostosowane do aktualnych standardów technologicznych i użytkowych. W skład zasobu Archiwum gdańskiej Akademii Sztuk Pięknych wchodzą liczne zespoły archiwalne, w tym m.in.: teczki absolwentów i pracowników dydaktycznych Uczelni od 1945 r., kolekcje dokumentów przekazane przez rodziny nestorów Uczelni, materiały fotograficzne Czesława Bojarskiego i Witolda Węgrzyna, akta wybitnych polskich artystów, m.in. rzeźbiarza prof. Franciszka Duszeńki, architekta prof. Adama Haupta czy artystki tkactwa i malarki prof. Józefy Wnukowej. Poza tym dokumentacja wytworzona przez Biuro Rektora, Kanclerza i Senat Uczelni. Część materiałów archiwalnych z lat 1945-1992 Archiwum Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku przekazało do Archiwum Państwowego w Gdańsku.

Liczba zespołów na SwA

0

Liczba jednostek na SwA

0

Liczba skanów na SwA

0

Wielkość zasobu (m.b.):

600.0

Liczba monografii w bibliotece:

0

Powierzchnia magazynowa (m2):

100.0

Pojemność półek (m.b.):

0.0

Liczba wydawnictw ciągłych w bibliotece:

0

Liczba miejsc w pracowni naukowej:

0

Najciekawsze materiały

Brak kolekcji