Элемент "Портлет" временно недоступен.

Связанные документы

Akta Powiatowego Komisarza Wojskowego w Rzeszowie (10.VIII.1914 - 12.IX.1914). Akta Delegatury Departamentu Wojskowego NKN w Rzeszowie (07.IX.1915 - 20.XII.1916).

#Rzeszów #akta #akta Powiatowego Komisarza Wojskowego

1914-1916

Książka służbowa Gwardii Obywatelskiej w Rzeszowie.

#Rzeszów #książka #książka służbowa

1920-1920

List Adama Świechowicza do Franciszka Ślusarczyka.

#List #List Adama Świechowicza #Adam Świechowicz

1938-1938

Antoni Żuliński - wspomnienia Delegata Departamentu Wojskowego N.K.N. Rzeszów w latach 1915 - 1918.

#wspomnienia #Rzeszów #delegat

1929-1929