Элемент "Портлет" временно недоступен.

Связанные документы

Tabela pensji i ordynarii dla oficjalistów i sług skarbowych w kluczu tenczyńskim i spytkowickim

1831–1832

Kwity i rachunki hrabstwa tenczyńskiego

1831–1832

Kwity magazynu tenczyńskiego

1831–1832

Remanenta generalne dóbr hrabstwa tenczyńskiego na dzień 1 lipca 1832

1832