Różne: sprawy selekcji personelu, przeniesienia, sprawy dyscyplinarne, zwolnienia ze służby przygotowawczej, sprawy zajęć ubocznych personelu, nr 1401-2680.

Архивный шифр

2/10/0/2/114

Даты
1928 - 1928
Архив

Archiwum Akt Nowych

Коллекция

Ministerstwo Skarbu w Warszawie

Сканы (0)

Еще нет сканов данной единицы

Описание для: 2/10/0/2/114

Archiwum Akt Nowych
Тип единицы
Актовые документы# Fuzzy

Нет данных

Нет данных


Теги

теги пользователей индексы, предоставленные архивами

Связанные документы

Zaliczki, zapomogi i zwrot opłat szkolnych, nr 30-9970.

1935-1935

Mieszalski Józef Wincenty Wiesław

1918-1939

Mikłaszewski Stanisław

1932-1936

Mikoszewski Jerzy

1928-1939