Graduał rzymski spisany na potrzeby klasztoru jezuitów w Nysie

Дата добавления
13.01.2021
автор коллекции

Сканы (13)

 • image.from.collection.number "Graduał rzymski spisany na potrzeby klasztoru jezuitów w Nysie"
 • image.from.collection.number "Graduał rzymski spisany na potrzeby klasztoru jezuitów w Nysie"
 • image.from.collection.number "Graduał rzymski spisany na potrzeby klasztoru jezuitów w Nysie"
 • image.from.collection.number "Graduał rzymski spisany na potrzeby klasztoru jezuitów w Nysie"
 • image.from.collection.number "Graduał rzymski spisany na potrzeby klasztoru jezuitów w Nysie"
 • image.from.collection.number "Graduał rzymski spisany na potrzeby klasztoru jezuitów w Nysie"
 • image.from.collection.number "Graduał rzymski spisany na potrzeby klasztoru jezuitów w Nysie"
 • image.from.collection.number "Graduał rzymski spisany na potrzeby klasztoru jezuitów w Nysie"
 • image.from.collection.number "Graduał rzymski spisany na potrzeby klasztoru jezuitów w Nysie"
 • image.from.collection.number "Graduał rzymski spisany na potrzeby klasztoru jezuitów w Nysie"
 • image.from.collection.number "Graduał rzymski spisany na potrzeby klasztoru jezuitów w Nysie"
 • image.from.collection.number "Graduał rzymski spisany na potrzeby klasztoru jezuitów w Nysie"
 • image.from.collection.number "Graduał rzymski spisany na potrzeby klasztoru jezuitów w Nysie"

Описание

Jezuici zostali sprowadzeni do Nysy w 1622 r. przez biskupa wrocławskiego Karola I Habsburga. Miało to przyczynić się do wzmocnienia pozycji Kościoła katolickiego na Śląsku i uczynić z miasta silny ośrodek kontrreformacji. Jezuici przybyli do Nysy, enklawy katolicyzmu i siedziby biskupów wrocławskich, stosunkowo późno ze względu na sprzeciw stanów śląskich, zdominowanych przez protestantów. Początkowo osiedlili się przy Rynku Solnym, w nieistniejącym już klasztorze bożogrobców. W latach 1669-1686 wzniesiono dla jezuitów kolegium według projektu Petra Schüllera z Ołomuńca. Kolejny biskup wrocławski, Karol Ferdynand Waza, ufundował kościół zaprojektowany przez Andreo Quadro z Mediolanu. Kamień węgielny pod budowę wmurowano 27 maja 1688 roku, a konsekracja świątyni przez biskupa Ludwika Franciszka von Neuberga została dokonana 1 czerwca 1692 roku. Kościół spłonął podczas oblężenia miasta przez wojska napoleońskie w 1807 roku. Graduał to jeden ze zmiennych śpiewów, wykonywanych podczas katolickiej liturgii mszy. W Kościele katolickim graduał wykonywany był po lekcji, poprzedzał śpiew Alleluja. Zachowany graduał powstał na potrzeby nyskich jezuitów w 1649 r. (sygn. 45/141/4)

Теги

теги пользователя индексы данные архивами

#Nysa, miasto, gmina Nysa #jezuici #Kościół katolicki