Zima

Дата добавления
14.01.2021
автор коллекции

Сканы (15)

 • image.from.collection.number "Zima"
 • image.from.collection.number "Zima"
 • image.from.collection.number "Zima"
 • image.from.collection.number "Zima"
 • image.from.collection.number "Zima"
 • image.from.collection.number "Zima"
 • image.from.collection.number "Zima"
 • image.from.collection.number "Zima"
 • image.from.collection.number "Zima"
 • image.from.collection.number "Zima"
 • image.from.collection.number "Zima"
 • image.from.collection.number "Zima"
 • image.from.collection.number "Zima"
 • image.from.collection.number "Zima"
 • image.from.collection.number "Zima"

Описание

Świat okryty śnieżnym puchem na starych fotografiach z zasobu Archiwum Akt Nowych , Archiwum Państwowego w Radomiu, Narodowego Archiwum Cyfrowego, Archiwum Państwowego w Bydgoszczy oraz Archiwum Państwowego w Łodzi

Теги

теги пользователя индексы данные архивами

#test #Zakopane #Karpacz #śnieg #sanie #Litwa #Zima ##krajobraz #Sanki #Domeyko Bolesław #Dźwina, rz.