1912, bd.
Команда: Archiwum Zamoyskich z Włodawy
Архив: Archiwum Państwowe w Lublinie
16-11-1669
Команда: Cech postrzygaczy sukna miasta Zielona Góra
Архив: Archiwum Państwowe w Zielonej Górze
1790-1790
Команда: Korpus Inżynierów Koronnych
Архив: Archiwum Główne Akt Dawnych
1935
Команда: Muzeum Józefa Piłsudskiego w Belwederze w Warszawie [zespół i zbiór]
Архив: Archiwum Akt Nowych
1618-1619
Команда: Metryka Koronna
Архив: Archiwum Główne Akt Dawnych
b.d. [XIX w.]
Команда: Zbiór Zygmunta Glogera
Архив: Archiwum Narodowe w Krakowie
I połowa XIX w.
Команда: Archiwum Ordynacji Myszkowskich
Архив: Archiwum Państwowe w Kielcach
1948-1949
Команда: Wojskowa Agencja Fotograficzna
Архив: Narodowe Archiwum Cyfrowe
1945-1950
Команда: Wojskowa Agencja Fotograficzna
Архив: Narodowe Archiwum Cyfrowe
1949
Команда: Wojskowa Agencja Fotograficzna
Архив: Narodowe Archiwum Cyfrowe
1947-1950
Команда: Wojskowa Agencja Fotograficzna
Архив: Narodowe Archiwum Cyfrowe
1812 III 28
Команда: Archiwum ks. Józefa Poniatowskiego i Marii Teresy z Poniatowskich Tyszkiewiczowej
Архив: Archiwum Główne Akt Dawnych
1926
Команда: Zbiór Anny z Potockich Ksawerowej Branickiej
Архив: Archiwum Główne Akt Dawnych
1634
Команда: Akta cechu bursztyniarzy miasta Słupska
Архив: Archiwum Państwowe w Koszalinie Oddział w Słupsku
Показывается 1 в 16 из 153 записей.