Wolna Wszechnica Polska Oddział Łódzki

Номер документа
39/245/0
Количество серий
23
Количество сканов
0

содержание:

Regulaminy i postanowienia oraz sprawozdania i plany wykładów WWP w Warszawie, sprawozdania z działalności, składy osobowe i spisy wykładów Oddziału Łódzkiego, kartoteka strat z lat 1939-1945, akta związane z likwidacją, emerytury dla profesorów, dzienniki korespondencyjne, księgi i dzienniki kasowe, dokumentacja budowy gmachu przy ul. Polskiej Organizacji Wojskowej, albumy i kata personalne studentów, programy studiów i egzaminów, korespondencja w sprawach biblioteki. Materiały przekazane przez prof. Helenę Brodowską: referaty okolicznościowe, notatki bibliograficzne, zestawienia słuchaczy, protokoły z seminariów, kronika Sekcji Oświatowo-Społecznej Wydziału Pedagogicznego WWP w obozie jenieckim w Woldenbergu, druki, wycinki prasowe.

История создателя:

Otwarcie Oddziału Wolnej Wszechnicy Polskiej w Łodzi nastąpiło 28.10.1928 r. Studia prowadzono na wydziałach: Nauk Politycznych i Społecznych, Humanistycznym oraz Pedagogicznym, a od 1929 r. Matematyczno-Przyrodniczym. Od 1934 r. dyplomy Wolnej Wszechnicy Polskiej zostały uznane za równorzędne z dyplomami Państwowego Instytutu Nauczycielskiego, a Wszechnica została zaliczona w poczet prywatnych szkół akademickich. Jej działalność została zawieszona w 1939 r. Reaktywowano ją w 1945 r. W 1953 r. uczelnia uległa likwidacji, a jej majątek oraz kadrę pedagogiczną przejął Uniwersytet Łódzki. [Urszula Zarzycka]

Крайние даты:

1926-1939, 1945-1953 [1954-1964]

классификация:

Имя создателя:

Даты:

1926-1939, 1945-1953, 1954-1964.

Бывшее название:

Название иноязычные:

Языки:

Наличие:

Всего архивных единиц:

389

Всего разработанных архивных единиц:

389

Всего архивных единиц без записей :

0

Всего текущих материалов

4.0

Ogółem opracowanych materiałów bieżących

3.8

Всего разработанных текущих материалов

0.0

Всего архивных единиц:

0

ogolem.plikow:

0

ogolem.rozmiar:

0.0

ogolem.dokumentow

0

ogolem.spraw

0

ogolem.klas

0

Всего архивных единиц:

0.0

Всего погонных метров:

0.0

Крайние даты неархивной документации:

Имя Казначейский инвентарь uwagi
книжный инвентарь утвержденный Tak