Dział Organizacyjny

Sygnatura
66/167/0/1
Daty skrajne
Liczba serii
1
Liczba skanów
0
Sygnatura Nazwa Data od Data do
Sygnatura Nazwa Daty skrajne Liczba skanów
66/167/0/1.6/604 Konferencja naukowo-techniczna n.t. "Ciągniki gąsienicowe w rolnictwie" (materiały konferencyjne) Łagów 16-18.X.1967 1967 21
66/167/0/1.6/605 Konferencja naukowo-techniczna n.t. "Ciągniki gąsienicowe w rolnictwie" (materiały część I) 1967 56
66/167/0/1.6/606 Konferencja naukowo-techniczna n.t. "Ciągniki gąsienicowe w rolnictwie" (materiały część II) 1967 56
66/167/0/1.6/607 Monografia 25-lecia istnienia Zakładów Mechanicznych "GORZÓW" w Gorzowie Wlkp. 1945-1970 1970 0
66/167/0/1.7/47 Spisy zdawczo-odbiorcze akt przekazanych do składnicy akt 1951-1958 0
66/167/0/1.7/48 Wykazy akt przekazanych na makulaturę 1951-1962 0
66/167/0/1.7/49 Sprawozdania i sprawy archiwum zakładowego 1952-1963 0
66/167/0/1.7/153 Ewidencja archiwum zakładowego 1965-1995 0
66/167/0/1.7/154 Korespondencja z archiwum państwowym 1992-2001 0
66/167/0/1.8/117 Posiedzenia zarządu 1998-1999 0
66/167/0/1.9/211 Polecenia służbowe 1999-1999 0
66/167/0/1.9/214 Polecenia służbowe 2000-2000 0
66/167/0/1.10/509 Plan inwestycyjny 1951-1951 0
66/167/0/1.10/512 Projekt rozruchu ciepłowni w Baczynie 1979-1979 0
66/167/0/1.10/513 Projekt przygotowania rozruchu zakładu w Baczynie 1979-1979 0
66/167/0/1.10/517 Plan rozbudowy zakładu dla uruchomienia produkcji ciągników ciężkiej generacji 1987-1987 0
66/167/0/1.11/158 Odpisy z ksiąg wieczystych 1999-2000 0
66/167/0/1.11/159 Akty notarialne i odpisy z ksiąg wieczystych 1977-1997 0
66/167/0/1.11/510 Nabywanie i zbywanie nieruchomości 1952-1993 0
66/167/0/1.11/511 Nabywanie i zbywanie nieruchomości 1957-1980 0
Wyświetlanie 161 do 180 z 187 wpisów.