Dopływ

Sygnatura
45/230/0/90
Daty skrajne
Liczba serii
1
Liczba skanów
0
Sygnatura Nazwa Data od Data do
Wyświetlanie 1 do 20 z 29 wpisów.
Sygnatura Nazwa Daty skrajne Liczba skanów
45/230/0/90.1/59 Sesje i sprawy organizacyjne Rady Narodowej Osiedla 1963-1965 0
45/230/0/90.1/60 Sesje i sprawy organizacyjne Rady Narodowej Osiedla 1967-1968 0
45/230/0/90.1/62 Sesje i sprawy organizacyjne Rady Narodowej Osiedla 1969-1970 0
45/230/0/90.2/61 Sesje i sprawy organizacyjne Prezydium 1967-1968 0
45/230/0/90.3/63 Komisja Bezpieczeństwa Publicznego - protokoły 1961-1968 0
45/230/0/90.4/64 Komisja Finansowo-Budżetowa - protokoły 1961-1968 0
45/230/0/90.5/65 Komisja Gospodarki Komunalnej - protokoły 1961-1965 0
45/230/0/90.6/66 Komisja Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - protokoły 1965-1969 0
45/230/0/90.7/67 Komisja Kultury i Oświaty - protokoły 1961-1968 0
45/230/0/90.8/68 Komisja Rolnictwa - protokoły 1961-1969 0
45/230/0/90.9/69 Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej - protokoły 1961-1965 0
45/230/0/90.90/70 Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej - protokoły 1965-1969 0
45/230/0/90.91/71 Roczne plany społeczno-gospodarcze i sprawozdania z ich realizacji 1960 0
45/230/0/90.91/72 Plany społeczno-gospodarczego rozwoju osiedla Kolonowskie na lata 1960-1965 1960-1965 0
45/230/0/90.91/73 Roczne plany społeczno-gospodarcze i sprawozdania z ich realizacji 1964 0
45/230/0/90.91/74 Perspektywiczne plany społeczno-gospodarczego rozwoju i sparwozdania z ich realizacji 1966-1970 0
45/230/0/90.91/75 Plan społeczno-gospodarczego rozwoju osiedla Kolonowskie na 1966/1967/1968/1969/1970/1971/1972 1966-1972 0
45/230/0/90.92/76 Mienie gromadzkie - spis zasobów mieszkaniowych 1967 0
45/230/0/90.93/77 Budżet osiedla Kolonowskie na rok 1955 1955 0
45/230/0/90.93/78 Budżet osiedla Kolonowskie na rok 1962 1962 0
Wyświetlanie 1 do 20 z 29 wpisów.