Materiały współpracowników: materiały Strakaczów - Sylwina, Anieli, Anetki [sygn. 4052-4399]

Sygnatura
2/100/0/14
Daty skrajne
Liczba serii
1
Liczba skanów
0
Sygnatura Nazwa Data od Data do
Wyświetlanie 181 do 200 z 348 wpisów.
Sygnatura Nazwa Daty skrajne Liczba skanów
2/100/0/14.6/4231 Regulski Bronisław (generał); L.3 1940 13
2/100/0/14.6/4232 Rembielińska Jadwiga; Załączniki: list adw. Heymanna do Teresy Dickmann (kopia); L.1 1932 9
2/100/0/14.6/4233 Retinger J. H. (publicysta); Załączniki: list Eugeniusza Cękalskiego (ze stycznia 1940 r.) do S. Strakacza; L.1 1940 4
2/100/0/14.6/4234 Ribardiere Marcel (adwokat); L.1 1940 3
2/100/0/14.6/4235 Romer Adam; L.1 1940 4
2/100/0/14.6/4236 Romer Tadeusz (charge affaires Ambasady R.P. w Rzymie); L.3 1932-1935 8
2/100/0/14.6/4237 Rosen (pracownik Ambasady R.P. w Waszyngtonie); L1; Patrz listy J. Potockiego do I. Paderewskiego 1939 3
2/100/0/14.6/4238 Rupniewski Jerzy; Załączniki: adres obywateli Bydgoszczy do I. Paderewskiego (fotokopia); L.1 1936 6
2/100/0/14.6/4239 Ambasade de France - Bucarest Saint-Blancat H.; L.1 1940 3
2/100/0/14.6/4240 Schelchaus Giuseppe (Gustaw Lawina, adwokat); L.3 1932 8
2/100/0/14.6/4241 Sikorska Helena; L.1 1940 5
2/100/0/14.6/4243 Sikorski Władysław; Załączniki: 1) list W. Witosa z 13 II 1934 r. do gen. Wł. Sikorskiego; 2) Odezwa W. Witosa pt. "Au peuple polonais" (maszynopis, j. fr.); 3) spis osób, które mają być zaproszone do ambasady R.F. w Warszawie na spotkanie z min. Barthou (maszynopis, j. fr.); L.65 1934-1935 147
2/100/0/14.6/4244 Sikorski Władysław; Załączniki: 1) Projekt deklaracji w sprawie utworzenia Rządu Zaufania Narodowego; 2) list od "Chef de Cabinet du Sous Secretaire d'Etat - "Presidence du Consul" z 31 V 1937 r. do gen. Wł. Sikorskiego; 3) list I. Weinfelda z 21 VIII 1937 do gen. Wł. Sikorskiego; L.34; brak s.15-16,34-35 1936-1937 68
2/100/0/14.6/4245 Sikorski Władysław; Załączniki: "Kronika polityczna", 21 III 1939 r.; L.14 1938-1939 27
2/100/0/14.6/4246 Sikorski Władysław; Załączniki: a) telegram S. Strakacza do A. Zaleskiego; b) telegramy S. Strakacza do A. Zaleskiego i W. Sikorskiego (odpis wykonany w AAN); (odpowiedzi - rękopisy, maszynopisy) 1940 8
2/100/0/14.6/4247 Skarżyński T. M. (dziennikarz); L.1 1939 6
2/100/0/14.6/4248 Skirmunt Konstanty; L.4 1934 15
2/100/0/14.6/4249 Skrzyński Władysław (ambasador R.P. przy Stolicy Apostolskiej); L.1 1932 3
2/100/0/14.6/4250 Stroński Stanisław; L.2 1937-1940 5
2/100/0/14.6/4251 Strzelski Stanisław (redaktor naczelny "ABC"); Załączniki: ankieta czytelników "ABC" o J. Piłsudskim i I. J. Paderewskim (maszynopis); L.10 (odpowiedzi) 1931-1940 21
Wyświetlanie 181 do 200 z 348 wpisów.