Materiały współpracowników: materiały Strakaczów - Sylwina, Anieli, Anetki [sygn. 4052-4399]

Sygnatura
2/100/0/14
Daty skrajne
Liczba serii
1
Liczba skanów
0
Sygnatura Nazwa Data od Data do
Wyświetlanie 221 do 240 z 348 wpisów.
Sygnatura Nazwa Daty skrajne Liczba skanów
2/100/0/14.6/4272 Wycinki z prasy. Pismo z wykazem dzienników, które zamieściły informacje i komentarze o pobycie I. J. Paderewskiego i jego działalności politycznej 1939 0
2/100/0/14.6/4273 Janusz; L.1 1940 0
2/100/0/14.6/4274 Senator Republiki Francuskiej; Dotyczy materiałów do historii powszechnej i historii Polski znajdujących się w "Bibliotheque de Documentation Internationale Contemporaine" i "Musee de la Grande Guerre" Uniwersytetu Paryskiego; L.1 1940 0
2/100/0/14.6/4275 Zaproszenie 1936-1940 0
2/100/0/14.7/4276 Uchodźcy, internowani, jeńcy, Polacy z kraju. B.-L.; 10 podteczek 1939-1940 0
2/100/0/14.7/4277 Uchodźcy, internowani, jeńcy, Polacy z kraju. Ł.-Z. i N.N.; 10 podteczek 1939-1940 0
2/100/0/14.8/4278 Prezydium rady Ministrów, Sekretariat; Załączniki: kopia listu Zofii Kopczyńskiej z Warszawy do Wł. Sikorskiego; L.1 1940 5
2/100/0/14.8/4279 Ambasada R.P. w Paryżu; L.4 (odpowiedzi) 1940 12
2/100/0/14.8/4280 Poselstwo R.P. w Bernie; Załączniki: 2 kwestionariusze paszportowe I. Paderewskiego; L.8 1931-1940 13
2/100/0/14.8/4281 Władze miejskie m. stoł. Warszawy; L.4 1931-1933 8
2/100/0/14.8/4282 Władze miejskie m. Poznania 1931 6
2/100/0/14.8/4283 Urząd Gminny (Magierów); L.1 1934 7
2/100/0/14.9/4284 Katolickie Stowarzyszenie Kobiet, Oddział przy Kościele im. Dzieciątka Jezus (Warszawa); L.1 1936 5
2/100/0/14.9/4285 Komitet Główny Budowy Pomników pod Grochowem, Ostrołęką i na Woli; L.4 1936 12
2/100/0/14.9/4286 Komitet Obchodu 105-tej Rocznicy Walk pod Grochowem 1936 6
2/100/0/14.9/4287 Korporacje Akademickie; L.6 1934-1935 13
2/100/0/14.9/4288 Liga Morska I Kolonialna, Oddział im. Ignacego Paderewskiego w Warszawie; Załączniki: a) deklaracja członkowska; b) przekaz pocztowy; L.1 1935 5
2/100/0/14.9/4289 Narodowy Związek Instruktorów Społecznych Rzeczypospolitej Polskiej; Załączniki: adresy do Ignacego Paderewskiego z wezwaniami powrotu do życia politycznego w Polsce (Adresy były zebrane za pośrednictwem Narodowego Związku Instruktorów Społecznych R.P.); L.1 1927 32
2/100/0/14.9/4290 "Niebieski Ptak" (Ilustrowany tygodnik literacki); Załączniki: list do I. Paderewskiego (oryginał i kopia); L.1 1936 5
2/100/0/14.9/4291 Polski Komitet Pomocy Oficerom Wojny (Bemo) 1939 6
Wyświetlanie 221 do 240 z 348 wpisów.