Materiały współpracowników: materiały Strakaczów - Sylwina, Anieli, Anetki [sygn. 4052-4399]

Sygnatura
2/100/0/14
Daty skrajne
Liczba serii
1
Liczba skanów
0
Sygnatura Nazwa Data od Data do
Wyświetlanie 261 do 280 z 348 wpisów.
Sygnatura Nazwa Daty skrajne Liczba skanów
2/100/0/14.10/4312 Kleczkowski Stefan (dziennikarz); Załączniki: wycinki prasowe; L.5 1932-1940 12
2/100/0/14.10/4313 Krakowski L. (profesor); Załączniki: list do I. Paderewskiego; L.2 1932 18
2/100/0/14.10/4314 Kryński, Pittsburgh, Pa; L.1 1939 4
2/100/0/14.10/4315 Kwapiszewski Michał; Załączniki: projekt telegramu I. Paderewskiego do Charles'a Dewaya, 1940 r.; L.19 1933-1940 52
2/100/0/14.10/4316 Lorentz Leopold P. (członek "Fredro Dramatyczne Kółko", Rochester, N.Y.); L.1 1939 3
2/100/0/14.10/4317 Łapowski Bolesław (doktor); Załączniki: list S. Broner do B. Łapowskiego; L.3 1936-1940 8
2/100/0/14.10/4318 Przydatek J. (dziennikarz) 1939 3
2/100/0/14.10/4319 Pulaska Helena (dziennikarka) 1939 3
2/100/0/14.10/4320 Starzyński T. A. (dr, prezes Związku Sokolstwa Polskiego w Ameryce); L.4 1938-1939 9
2/100/0/14.10/4321 Syski Aleksander (prałat); Załączniki: 1) "Sprawiedliwe Sądy Boże" - przedruk z tajnego pisma w Polsce "Sztafeta" (3 egz.); 2) prospekt pisma "Kazalnica Popularna"; 3) broszura ks. A. Syskiego pt. "Paderewski w dziejach polskich" (2 egz.); 4) list ks. A. Syskiego do bpa H. C. Bayle'a z 12 XI 1939 r. (maszynopis - kopia); 5) wycinki z pisma "Telling Facts" - pt. "The Gohst of Poland's Speak" i pismo "The American Mercury" - pt. "Poland without a halo"; 6) list J. Tyrki (przewodniczący Komitetu Programu Przyjęcia p. ministra J. Hallera) do H. Sztorka (konsul R.P. w Pittsburgu) z 10 I 1940 r. (maszynopis - kopia); 7) wycinki z prasy polonijnej; 2 broszury; L.16 1935-1940 101
2/100/0/14.10/4322 Szymczak M. S.; Załączniki: list F. D. Rooswelt'a do M. Szymczaka z 9 II 1939 r. (maszynopis - kopia); L.2 1939 5
2/100/0/14.10/4323 Walkowicz Leon; Załączniki: 1) artykuł L. Walkowicza "O dzieło pojednania i miłości. Bilans 20-lecia Polski Odrodzonej" (maszynopis); 2) wycinki prasowe; 3) "Pamiętnik Sejmowy Związku Polskich Kółek Literacko-Dramatycznych w Ameryce", 1939; L.16 (odpowiedź) 1938-1940 0
2/100/0/14.10/4324 Witkowski Edwrd (adwokat, New York); Załączniki: umowa I. J. Paderewskiego z E. Witkowskim; L.21 (odpowiedź) 1932-1939 0
2/100/0/14.10/4325 Czarnecki Stefan (wydawca "Głosu Polskiego"); L.1 1939 0
2/100/0/14.10/4326 Hernicz Roman (redaktor "Niedzieli"); Załączniki: list do I. J. Paderewskiego; L.1 1933 0
2/100/0/14.11/4327 Central Citizens Committee (Centralny Komitet Obywatelski, Detroit, Mich); L.2 1939 0
2/100/0/14.11/4328 "Komitet Akademi Żałobnej ku czci śp. Romana Dmowskiego"; Załączniki: kopia listu "Komitetu…" do I. Paderewskiego z dn. 29 I 1938 r.; L.1 1939 0
2/100/0/14.11/4329 Polish American Historical Society; L.1; patrz t.4057 1936 0
2/100/0/14.11/4330 Stowarzyszenie Weteranów Armii Polskiej w Ameryce (Polish Army Veterans Association of America); L.2 1938-1939 0
2/100/0/14.11/4331 Związek Polek w Ameryce (Polish Women's Alliance of America); L.1 1939 0
Wyświetlanie 261 do 280 z 348 wpisów.