Materiały współpracowników: materiały Strakaczów - Sylwina, Anieli, Anetki [sygn. 4052-4399]

Sygnatura
2/100/0/14
Daty skrajne
Liczba serii
1
Liczba skanów
0
Sygnatura Nazwa Data od Data do
Wyświetlanie 281 do 300 z 348 wpisów.
Sygnatura Nazwa Daty skrajne Liczba skanów
2/100/0/14.11/4332 Związek Polskich Kółek Literaco-Dramatycznych w Ameryce; L.1 1936 0
2/100/0/14.11/4333 Notatka Sylwina Strakacza z danymi o organizacjach i działaczach polonijnych w St. Zjednoczonych A.P. 1928 7
2/100/0/14.11/4334 Józef Wiewióra: "Ofensywa narodowa o "złotym rogu". Sanacji krótka rozprawa" (broszura, ofiarowana Sylwinowi Strakaczowi) 1939 26
2/100/0/14.11/4335 Komunikat dla Wychodźstwa nr 1. Ściśle tajne; Prawdopodobnie zredagowany przez Sylwina Strakacza 1939-1940 0
2/100/0/14.11/4336 Kolonia Polska - Dom Polski (Brisbane, Queensland); L.1 1940 0
2/100/0/14.11/4337 Koło Studentów Polaków (Cercle des etudiants Polonais Liege); L.1 1932 0
2/100/0/14.11/4338 Oeuvre de St. Casimir; Załączniki: list do I. Paderewskiego z dn. 6 VI 1933 r. (kopia, niedokończone); L.2 1933-1934 0
2/100/0/14.11/4339 Gdynia, Societe d'Etudians Polonais (Lausanne); L.1 1936 0
2/100/0/14.11/4340 Polonia, Sociate d'Etudians Polonais (Genève); Załączniki: a) program stowarzyszenia; b) zaproszenie; c) przekaz pocztowy; L.1 1939 0
2/100/0/14.12/4341 Abeille (L'Hebdomadaire du Pays Romand); L.1 1940 0
2/100/0/14.12/4342 Aide Suisse à la Finlande; Załączniki: a) apel "Aux amis de la Finlande!" z dn. 15 IV 1940 r. (druk); b) "Aidez les Finlandais! Appel a tous les amis de la Finlande!" (druk); c) przekaz pocztowy "Aide Suisse a la Finlande" 1940 0
2/100/0/14.12/4343 Aide de la France dans le Monde; Załączniki: prospekt; L.5 (odpowiedź) 1938-1940 0
2/100/0/14.12/4344 Amis de la Pologne; L.1; List podpisała Rosa Bailly 1935 0
2/100/0/14.12/4345 Argus International de la Presse S.A. (Genève); Załączniki: a) wycinek z " Le Peuple" (Paris) z dn. 21 X 1937 r. pt. "La greve des paysans en Pologne"; b) wycinek z "Germania " (Berlin) p. z dn. 19 X 1937 r. pt. "Polonische Thesen"; L.2 1937 0
2/100/0/14.12/4346 Association France-Pologne; Załączniki: zaproszenie na nabożeństwo żałobne za Kazimierza Przerwę-Tetmajera i Jana Lorentowicza (2 egz., j. pol. i j. fr.); L.1 1940 0
2/100/0/14.12/4347 Banque Commerciale Hongroise de Pest; L.2 1940 0
2/100/0/14.12/4348 Comite Français pour la Protection des Intellectueles Juifs Persecutes; L.1 1933 0
2/100/0/14.12/4349 Comite International d'Aide et Secours à la Croix-Rouge Polonaise; Załączniki: wyjątek z oświadczenia I. J. Paderewskiego do żołnierzy polskich oraz zezwolenie dla Polskiego Radia; L.2 (odpowiedź) 1940 0
2/100/0/14.12/4350 Editions St-Georges; Załączniki: a) kopie listów do J. Ciechanowskiego i Danysza; b) pocztówki (3 egz.); L.4 (odpowiedź - rękopis) 1939-1940 0
2/100/0/14.12/4351 Grand Maréchal de la Cour; Dotyczy audiencji I. Paderewskiego u króla Leopolda III; L.1 1937 0
Wyświetlanie 281 do 300 z 348 wpisów.