Korespondencja I. J. Paderewskiego od: osób [sygn. 1142-1819]

Sygnatura
2/100/0/5.7
Daty skrajne
1891 - 1940
Liczba serii
1
Liczba skanów
12515
Sygnatura Nazwa Data od Data do
Wyświetlanie 421 do 440 z 677 wpisów.
Sygnatura Nazwa Daty skrajne Liczba skanów
2/100/0/5.7/1563 Orłowski Józef; Załączniki: 1) "Siły zdatne do wojska" (Polonia Amerykańska); 2) "Rozkaz majora Kozłowskiego głównego komendanta rekrutacji do armii polskiej"; 3) "List majora Kozłowskiego do Biskupa i kleru polskiego w przedmiocie rekrutacji"; 4) wycinek prasowy; 5) list "Centralnego Komitetu Obywatelskiego na Chicago i okolicę" do J. Orłowskiego z 15 IX 1919 r.; 6) list niepodpisanej osoby, zatytułowany "Drogi Panie Janie" (rękopis J. Orłowskiego); 7) "Odezwa J.E. Ks. Biskupa Pawła Rhodego D.D. " w: "Przegląd katolicki" z XII 1920 r. (druk); Część listów nie ma daty, na kilku listach znajdują się również podpisy innych osób; L.16 1891-1920 77
2/100/0/5.7/1564 Orłowski Józef; Załączniki: 1) list ks. Górala do J. Orłowskiego z 15 III 1921 r.; 2) wycinek prasowy; 3) "W najdonioślejszej dla Narodu chwili. Apel do Rodaków w kraju" (rękopis J. Orłowskiego) ; 4) "Polska w chwili obecnego przesilenia. Sprawozdanie z podróży do kraju ojczystego ks. Władysława Zapały, delegata Wydziału Narodowego. Ściśle poufne" (maszynopis); 5) rachunki "The Union Telegraph Company"; L.29 1921 118
2/100/0/5.7/1565 Orłowski Józef; Załączniki: 1) "Memoire présénte au Saint-Siège au sujet de l'acde à apparter aux Polonais des Etats-Unes" (maszynopis, 2 egz.); 2) list J. Orłowskiego do ks. E. Kowalskiego z VI 1922r.; 3) wycinki prasowe; 4) telegram przywódców Chrz. Związku Jedności Narod. do I. Paderewskiego (rękopis J. Strońskiego); 5) rachunejk "The Western Union Telegraph Company"; Kilka listów nie ma daty, brak początku listu z 24 VI 1922 r., jeden z listów podpisany również przez inne osoby, I. Paderewski podpisuje swoje telegramy pseudonimem "Wiadomy"; L.37 1922 230
2/100/0/5.7/1566 Orłowski Józef; Załączniki: 1) "Ordery Odrodzenia Polski dla zorganizowanego pod wodzą Paderewskiego Wychodztwa", XII 1923 r. (druk); 2) "Polska w Lidze Narodów. Dla J.E. Pana Prezydenta Paderewskiego - raport poufny" (maszynopis); 3) "Jako ułatwienie do przemówienia, które trzeba zaraz dać pismem. Myśli, które może dostojny Prezydent w przemówieniu swojem raczy uwzględnić" (rękopis J. Orłowskiego); 4) "W przededniu nowej bolszewickiej nawały" (rękopis J. Orłowskiego); 5) Pełnomocnictwo I. Paderewskiego dla J. Orłowskiego (uszkodzony prawy róg z podpisem); List I. Paderewskiego do J. Orłowskiego jest rękopisem J. Orłowskiego, kilka listów jest bez daty; L.22 1923 119
2/100/0/5.7/1567 Orłowski Józef; Załączniki: 1) wycinki prasowe; 2) list Ernesta Urchs'a (Steinway & Sons) do I. Paderewskiego z 28 II 1924 r.; 3) "Nasza sprawa w Rzymie. Z powodu nominacji ks. Mundekina kardynałem. Ściśle poufne sprawozdanie" (maszynopis); 4) list W. Skrzyńskiego do J. Orłowskiego z 20 IV 1924 r. (kopia - maszynopis); 5) Adam Ostoia-Ostaszewski "Z moich wspomnień o Drze Józefie J. Orłowskim" 3 XI 1924 r. (maszynopis); 6) Wydział Narodowy Polski w Ameryce do I. Paderewskiego z 26 XII 1924 r. (maszynopis z dopiskiem J. Orłowskiego); 7) "Sytuacja polityczna we Francji. Propaganda polska. Dla J.E. Pana Prezydenta Paderewskiego. Raport poufny." (maszynopis); 8) teczka z załącznikami dotyczącymi "Rzeczpospolitej"; 9) list M. Hickoy'a do Harriet T. Beckert z 14 II 1924 r.; 10) "Sprawa sprzedaży aktywów w Polsce. Propozycja dra O." (notatka S. Strakacza); Na odwrocie listu z 24 II 1924 r. znajdują się notatki I. Paderewskiego (rękopis); L.51 1924 158
2/100/0/5.7/1568 Orłowski Józef; Załączniki: 1) "Przegląd kościelny", luty 1925 r. (artykuł J. Orłowskiego "Na szlakach wynaradawiania polskiego Wychodźtwa w Ameryce"); 2) list Wł. Reymonta do Piusa XI; 3) "W sprawie równouprawnienia Polaków na polu religijnem. Przyjazd ks. Arcybiskupa Cieplaka do Ameryki. Sprawozdanie Dra Józefa Orłowskiego z dn. 21 marca 1925 r." (kopia - maszynopis); 4) "Sprawa Rzymska i Narodowa w stosunku do Kongresu Wychodźstwa. Przyszła organizacja Wychodźstwa. Sprawozdanie Dra Józefa Orłowskiego z dn. 30 marca 1925 r." (kopia - maszynopis); 5) wycinki prasowe; 6) list J. Orłowskiego do biskupów i duchowieństwa, z 1 VI 1925 r. (kopia - maszynopis); 7) list J. Smulskiego do J. Ciechanowskiego z 26 VI 1925 r. (kopia - maszynopis z dopiskiem J. Orłowskiego); 8) "The Following Resolution was adopted by the listy Council" z 24 VI 1925 r. (kopia - maszynopis); 9) "Utworzenie komitetu w sprawie Przyjęcia PP. Paderewskich" (maszynopis); 10) notatka podająca skład rządu Skrzyńskiego; 11) list J. Orłowskiego do Stan. Grabskiego (kopia - maszynopis); List z 31 V 1925 r. podpisany również przez działaczy polonijnych; L.53 1925 227
2/100/0/5.7/1569 Orłowski Józef; Załączniki: 1) wycinki prasowe; 2) rachunek dla I. Paderewskiego z 27 I 1926 r.; 3) "Odznaczenie dla Związkowców... Zjednoczeniowców... W sprawie Encyklopedii" (rękopis J. Orłowskiego); 4) "Kopia okrężnego listu do p. Siwińskiego i przyjaciół w Ameryce" J. Orłowskiego z 11 III 1926 r. (maszynopis); 5) "Mój okólnik do ustanowionych przezemnie mężów zaufania", 24 III 1926 r. (kopia - maszynopis); 6) "Kopia listu do przyjaciół w Ameryce" J. Orłowskiego z 31 III 1926 r. (maszynopis - fotokopia); 7) list Bernaczka - w imieniu "Zarządu Okręgowego Związku Towarzystw Powstańców i Wojaków" (Bydgoszcz) do J. Orłowskiego oraz I. Paderewskiego z 20 IV 1926 r. (rękopis, maszynopis); 8) "Affidewit" (oświadczenia) J. Orłowskiego z 4 IX 1926 r.; 9) list do ministra spraw zagranicznych z 26 IX 1926 r. (rękopis J. Orłowskiego, dopiski I. Paderewskiego, notatka - rękopis H. Lübke; 10) "Podpisy na liście Monarchistów" (rękopis J. Orłowskiego); Jeden list niekompletny; L.43 1926 166
2/100/0/5.7/1570 Orłowski Józef; Załączniki: 1) wycinki prasowe; 2) list J. Orłowskiego do bpa Teodorowicza z 4 III 1927 r.; 3) "Kopia zaleceń moich dla Dra Fronczaka odjeżdżającego 11 maja do kraju" z 6 V 1927 r. (maszynopis 2 egz.); 4) "Kopia listu mojego do posła Jana Dębskiego" z 5 V 1927 r. (maszynopis 2 egz., fotokopia); 5) "Kopia listu mojego wysłanego do "Ataru" z 31 VIII 1927 r.; 6) "Tax as corrected'; 7) Sprawy podatkowe I. Paderewskiego (Treasury Department); 8) list E. B. Orenntt'a (Steinway & Sons) do J. Orłowskiego z 18 X 1927 r.; 9) "Solidarność w życiu Wychodztwa i w sprawie odrodzenia Niepodległej Polski, napisał Dr. Józef Orłowski" (maszynopis); L.31 1927 153
2/100/0/5.7/1571 Orłowski Józef; Załączniki: 1) wycinki prasowe; 2) "Copies of grutings to mr. Paderewski", II 1928 r. (maszynopis); 3) list J. Orłowskiego do Ernesta Gorwers'a z 17 III 1928 r.; 4) "Stowarzyszenie Nowoczesnej Odbudowy Polski" (deklaracja, lista członków); 5) "Income from January 1 to December 31…"; L.64 1928 223
2/100/0/5.7/1572 Orłowski Józef.; Załączniki: 1) wycinki prasowe; 2) list (bpa Dubowskiego do J. Orłowskiego?) z 20 VI 1928 r.; 3) list kard. Hlonda prymasa Polski do J. Orłowskiego z 20 VI 1928 r.; 4) list "Tow. Patriotycznego Polek Królowej Jadwigi" do I. i H. Paderewskich z 18 VI 1928 r.; 5) list E. Brykalskiego do J. Orłowskiego z 20 VI 1928 r.; 6) "Preliminary Statement Summary" dla I. Paderewskiego; 7) list Baller'a C. (Deputy Commsioner) do J. Orłowskiego z 23 V 1929 r; L.19 1929 78
2/100/0/5.7/1573 Orłowski Józef; Załączniki: 1) "Affidawit" (oświadczenie, druk); 2) notatka w j. ang.; 3) wycinki prasowe; 4) list M. W. Donnely do E. B. Orcutta; L.35 1930 0
2/100/0/5.7/1574 Orłowski Józef; Załączniki: 1) "List pułkownika E. M. House'a z 15 I 1931 r. (rękopis J. Orłowskiego); 2) list "Sokolstwa Polskiego w Ameryce do Adama Zamoyskiego z 25 V 1931 r. (kopia - maszynopis); 3) list B. A. Jezierskiego do J. Orłowskiego (maszynopis); 4) wycinki prasowe; L.36 1931 88
2/100/0/5.7/1575 Orłowski Józef; Załączniki: 1) list Brown'a (secretary to M. S. Szymczaka (do J. Orłowskiego z 23 III 1932 r.); 2) list Komitetu Narodowego Polskiego i I. Paderewskiego (rękopis J. Orłowskiego); 3) wycinki prasowe; 4) prospekt pracy J. Orłowskiego o I. Paderewskim (maszynopis); 5) "Computation of tax"; 6) "Rok rządów Paderewskiego w Polsce, dra Józefa Orłowskiego o Paderewskim" (druk); L.38 1932 112
2/100/0/5.7/1576 Orłowski Józef; Załączniki: 1) wycinki prasowe; 2) list ks. F. Feldheima do J. Orłowskiego z 30 V 1933 r.; 3) list "Treasury Department" do J. Orłowskiego z 18 VI 1933 r.; 4) "Power of Athorney" (maszynopis); L.38 1933 112
2/100/0/5.7/1577 Orłowski Józef; Załączniki: 1) "Paderewski Tour. Season 1933" (rachunek dochodów koncertowych); 2) "Power of Afforney"; 3) list J. Orłowskiego do "Treasury Department" z 9 I 1934 r.; 4) "Statement of Income and Expenditure from January ist to December 1931" (maszynopis); 5) telegram Martin'a (agent in charge) do J. Orłowskiego z 13 III 1934 r.; 6) wycinki prasowe; 7) list "Treasury Department" do J. Orłowskiego z 18 V 1934 r.; 8) list w sprawie organizacji "Dnia Polskiego" na Wystawie w Chicago do działaczy polonijnych (rękopis J. Orłowskiego); 9) telegram I. Paderewskiego do B. E. Orcutt'a; L.48 1934 0
2/100/0/5.7/1578 Orłowski Józef; Załączniki: 1) "Consent Fixing Period of Lemitation upon assessment of income and profits tax" (maszynopis); 2) list redakcji "Nowy Publishing Co" do J. Orłowskiego (fotokopia); 3) list działaczy polonijnych do J. Orłowskiego (fotokopia); 4) list Wasilewskiego do J. Orłowskiego z 21 XI 1934 r. (fotokopia); 5) list członków "Syndykatu Dziennikarzy Polskich w Ameryce" do J. Orłowskiego z 20 XI 1934 r. (fotokopia); 6) fotografia nierozpoznanej osoby z dedykacją dla J. Orłowskiego; 7) "Power of Attonrne'y" (maszynopis 3 egz.); 8) list niepodpisanej osoby do J. Orłowskiego z 6 VI 1935 r.; 9) "Petition United States Board of Tax Appeals" (maszynopis - kopia); 10) wycinki prasowe; L.28 1935 89
2/100/0/5.7/1579 Orłowski Józef; Załączniki: 1) wycinki prasowe; 2) list I. Paderewskiego do J. Orłowskiego (rękopis J. Orłowskiego); 3) list ks. F. Feldheima (do I. Paderewskiego?) z 21 III 1936 r. (fotokopia); 4) "Affidarit"; 5) telegram Grupy R. Chase'a do J. Orłowskiego; 6) list J. Orłowskiego do "Treasury Department" z 14 VIII 1936 r.; 7) list E. B. Orcutt'a (Steinway & Sons) do J. Orłowskiego z 4 IX 1936 r.; 8) list "Treasury Department" do I. Paderewskiego z 11 IX 1936 r.; 9) telegram E. Gordon'a do J. Orłowskiego z 12 IX 1936 r.; 10) list J. Orłowskiego do "Wells Fargo Bank Union Trust Co" z 24 X 1936 r.; 11) list "United States Board of Tax Appeals" do J. Orłowskiego z 2 XI 1936 r.; L.43 1936 137
2/100/0/5.7/1580 Orłowski Józef; Załączniki: 1) list C. B. Orcutt'a (Steinway & Sons) do J. Orłowskiego z 27 II 1937 r.; 2) wycinki prasowe; 3) list Wojciecha Trąmpczyńskiego i innych do I. Paderewskiego (fotokopia); L.33 1937 113
2/100/0/5.7/1581 Orłowski Józef; Załączniki: 1) wycinki prasowe; 2) list J. Drohojowskiego i J. Orłowskiego; 3) "Nobel Prize of Peace for I. J. Paderewski" (maszynopis); 4) "I. J. Paderewski at the Strengthening of the Fundations of World Peace" (maszynopis); 5) opinie o I. J. Paderewskim m.in. marsz. Foch'a, płk. Hause'a (maszynopis - fotokopia); L.21 1938 76
2/100/0/5.7/1582 Orłowski Józef; Załączniki: 1) "Reduta Syndykatu Dziennikarzy Polskich..." (rękopis J. Orłowskiego); 2) list do "Treasury Department" z 13 III 1939 r. (maszynopis); 3) pokwitowanie J. Orłowskiego; 4) list do S. Strakacza z 3 V 1939 r.; 5) list do Silvio Mangini z 10 X 1939 r. 6) list zatytułowany "Drogi panie Franciszku"; L.12 1939 48
Wyświetlanie 421 do 440 z 677 wpisów.