Korespondencja I. J. Paderewskiego od: osób [sygn. 1142-1819]

Sygnatura
2/100/0/5.7
Daty skrajne
1891 - 1940
Liczba serii
1
Liczba skanów
12515
Sygnatura Nazwa Data od Data do
Wyświetlanie 581 do 600 z 677 wpisów.
Sygnatura Nazwa Daty skrajne Liczba skanów
2/100/0/5.7/1723 Świętochowski Ryszard (redaktor "Odnowy"); Załączniki: a) "Odnowa", nr 11, 21 II 1937 r., 1. str. - "Ankieta"; b) list R. Świętochowskiego do pani (N.); L.3 (odpowiedź - maszynopis) 1936-1938 8
2/100/0/5.7/1724 Świętochowski Wojciech; patrz t.805 1929 3
2/100/0/5.7/1725 Tarczkowski J. (ks. dr ekonomii); Załączniki: wycinek z prasy franc. Obrazek: Les effroyables tristesses de la guerre en Pologne; L.1 1939 7
2/100/0/5.7/1726 Tardieu André; L.1 1922 3
2/100/0/5.7/1727 Tarnowska Adamowa z Czetwertyńskich; L.1 1940 6
2/100/0/5.7/1728 Taylor Albert P.; L.1 1925 3
2/100/0/5.7/1729 Teodorowicz Józef (arcybiskup - metropolita obrządku ormiańskiego); Załączniki: telegram I. J. Paderewskiego do C. Anet; jeden z telegramów do J. Teodorowicza pisany przez J. Orłowskiego; L.20 (odpowiedzi - rękopis, maszynopis) 1922-1935 24
2/100/0/5.7/1730 Terie Walter; Załączniki: "Propaganda against propaganda seen as current menace" - artykuł Lawrence'a Hunt'a (odbitka z : "New York Times", z dn. 14 I 1940 r.); L.1 1940 13
2/100/0/5.7/1731 Thugutt Stanisław; L.1 1926 3
2/100/0/5.7/1732 Tichej O. A.; L.1 b.d. 4
2/100/0/5.7/1733 Titulescu Nicolae (polityk rumuński) 1938 3
2/100/0/5.7/1734 Tkacz Bronisław; L.1 1922 6
2/100/0/5.7/1735 Tod Maria Kennedy; Załączniki: a) wiersz Rer. Leslie Pinckney Hill'a (maszynopis); b) wycinek prasowy; c) wiadomości i komentarze z "New York Times'a" (marzec 1933 r.) na temat rozbrojenia (maszynopisy podpisane "By a Living Soul of Puritan Pioneer Descant"); L.1 1933 23
2/100/0/5.7/1736 Tomaszewski Tadeusz (ppłk, szef Sztabu Korpusu Kraków); Załącznik: odezwa Ligi Morskiej i Kolonialnej o zbiórce na FOM (odpowiedź - maszynopisy); L.2 1934 11
2/100/0/5.7/1737 Tracy M. D. (dziennikarz); L.4 (odpowiedź) 1921-1922 7
2/100/0/5.7/1738 Traz de Robert; L.2 (odpowiedź) 1940 5
2/100/0/5.7/1739 Trąmpczyński Wojciech, Seyda Władysław, Korfanty Wojciech, Meisner Czesław, Dąbrowski Stefan i Głąbiński Stanisław; (odpowiedź - rękopis) 1931 5
2/100/0/5.7/1740 Trębicki Kazimierz (konsul generalny RP w Genewie) 1940 3
2/100/0/5.7/1741 Turczyński Jerzy (działacz narodowo - radykalny); L.1 1940 3
2/100/0/5.7/1742 Twardowski Juliusz (dr, b. minister); Załączniki: 1) list zatytułowany: "W. Panie Profesorze..." z 4 IV 1913 r., prawdopodobnie do I. Horbowskiego; 2) "Test Akademie..."; L.6 1932-1935 15
Wyświetlanie 581 do 600 z 677 wpisów.