Korespondencja I. J. Paderewskiego od: osób [sygn. 1142-1819]

Sygnatura
2/100/0/5.7
Daty skrajne
1891 - 1940
Liczba serii
1
Liczba skanów
12515
Sygnatura Nazwa Data od Data do
Wyświetlanie 621 do 640 z 677 wpisów.
Sygnatura Nazwa Daty skrajne Liczba skanów
2/100/0/5.7/1763 Wierusz-Kowalski Józef (poseł RP w Austrii); L.1 1926 6
2/100/0/5.7/1764 Wiley Louis (dziennikarz); L.5 1926-1933 7
2/100/0/5.7/1765 Willmont James P.; L.1 1932 4
2/100/0/5.7/1766 Willys John N. (ambasador Stanów Zjednoczonych AP w Polsce); Załączniki: kopia telegramu J.N. Willys'a z dn. 7 VII 1931 r. (maszynopis); L.5 (odpowiedź - rękopis) 1931 12
2/100/0/5.7/1767 Wilson William B. (b. sekretarz pracy w administracji W. Wilsona); L.1 1932 3
2/100/0/5.7/1768 Wilson Thomas Woodrow i Edith Bolling; L.26 (odpowiedź - rękopis); telegramy W. Wilsona z lat 1921 - 1922 są kopiami 1921-1933 65
2/100/0/5.7/1769 Wisłocki Władysław I. (redaktor "Ruchu Słowiańskiego"); L.1 1937 3
2/100/0/5.7/1770 Witos Wincenty; Załączniki: a) telegram S. Strakacza do W. Witosa (rękopis); b) przekaz pocztowy; c) odpis listu W. Witosa z dn. 3 IX 1937 r., telegram z dn. 31 VII 1938 podpisał także R. Świętochowski; L.16 (odpowiedzi - rękopis, maszynopis); patrz t.1236 1931, 1934-1939 30
2/100/0/5.7/1771 Wolski Bartłomiej (ksiądz); Załączniki: a) "Memory for the generous nation of America..."; b) "Pamiątka dla ofiarnej Polonii Amerykańskiej..."; c) prospekt (3 egz.); L.13; brak s.29,36-37 1928-1938 39
2/100/0/5.7/1772 Wolski Feliks Włodzimierz (dr med.); L.1 1935 5
2/100/0/5.7/1773 Wroński Tadeusz; L.1 b.d. 3
2/100/0/5.7/1774 Wróbel Wojciech (ksiądz); L.1 1935 6
2/100/0/5.7/1775 Wróblewski Władysław (poseł RP w Stanach Zjednoczonych AP); L.7 (odpowiedź - rękopis) 1923-1934 14
2/100/0/5.7/1776 Wyganowski Wojciech; L.1 1929 5
2/100/0/5.7/1777 Wyrzykowski Zenon; L.1 1940 6
2/100/0/5.7/1778 Zabłocki Gustaw (adwokat); Załączniki: Testament Tomasza Buczyńskiego, tworzący Fundację Imienia I. J. Paderewskiego; L.1 1929 7
2/100/0/5.7/1779 Zahorska A. (literatka); L.1 1932 8
2/100/0/5.7/1780 Zaleski August; Załączniki: a) egzemplarz "Nowego Kuriera", nr 134 z dn. 13 VI 1931 r.; L.23 (odpowiedzi - rękopisy, maszynopisy) 1929-1940 44
2/100/0/5.7/1781 Załęski Ignacy (b. poseł na Sejm Ustawodawczy); L.2 1925-1926 10
2/100/0/5.7/1782 Zamoyski Adam; Załączniki: a) Adres do Legacji Stanów Zjednoczonych w W-wie (kopia); b) odpowiedź B. Thaw jr. (chargé d'affaires ad interim) - kopia; L.2 (odpowiedź - rękopis) 1922-1934 7
Wyświetlanie 621 do 640 z 677 wpisów.