Działalność społeczna: w latach 1919-1922 w Polsce i St. Zjednoczonych: w Polskim Białym Krzyżu (P.B.K.) [sygn. 3862-3963]

Sygnatura
2/100/0/9.4
Daty skrajne
1918 - 1931
Liczba serii
1
Liczba skanów
0
Sygnatura Nazwa Data od Data do
Wyświetlanie 21 do 40 z 102 wpisów.
Sygnatura Nazwa Daty skrajne Liczba skanów
2/100/0/9.4/3882 Bilans brutto Hurtowni Polskiego Białego Krzyża za czas od 1 lutego do dnia 31 sierpnia 1920 r. 1920 0
2/100/0/9.4/3883 Kwity Polskiego Białego Krzyża za otrzymane i wydane pieniądze i towary 1919-1920 0
2/100/0/9.4/3884 Zestawienie finansowe loterii i zbiórki "Lwów i Wilno" 1919-1920 0
2/100/0/9.4/3885 Rachunki, kwity; 2 podteczki III 1919-II 1921 0
2/100/0/9.4/3886 Rachunki, pokwitowania 1919 0
2/100/0/9.4/3887 Kwity Polskiego Białego Krzyża V 1919-III 1920 0
2/100/0/9.4/3888 Pokwitowania różnych wydatków; 3 podteczki 1920 0
2/100/0/9.4/3889 Ofiary pieniężne na cele Polskiego Białego Krzyża 1919-1920 0
2/100/0/9.4/3890 "Polskie Stowarzyszenie Właścicieli Hotelów i Pensjonatów w Warszawie". Pismo - adres do H. Paderewskiej przekazujące na Polski Biały Krzyż 27500 marek 1919 0
2/100/0/9.4/3891 Sprawozdanie Sekcji Darów Polskiego Białego Krzyża. Zestawienia ilości towarów otrzymanych i przechowywanych w składach X 1919-II 1921 0
2/100/0/9.4/3892 Podziękowania Polskiego Białego Krzyża za dary V 1919-II 1921 0
2/100/0/9.4/3893 Pokwitowania z Darów Wychodźctwa Polskiego w Ameryce XI 1919-IX 1920 0
2/100/0/9.4/3894 Spis pokwitowań z darów amerykańskich otrzymanych przez Polski Biały Krzyż 1920 0
2/100/0/9.4/3895 Sprawa zakupów. Korespondencja IV-VIII 1919 0
2/100/0/9.4/3896 Księga przychodu i rozchodu odzieży, obuwia, artykułów żywnościowych; notatki o darach II-X 1919 0
2/100/0/9.4/3897 Zestawienia ilości otrzymanych, sprzedanych papierosów b.d. 0
2/100/0/9.4/3898 Zestawienia wypłaconych zapomóg, pokwitowania; 3 podteczki I 1919-I 1921 0
2/100/0/9.4/3899 Pokwitowania na towary wydane z magazynu monopolowego X-XII 1919 0
2/100/0/9.4/3900 Pokwitowania na towary wydane z magazynu monopolowego I-II 1920 0
2/100/0/9.4/3901 Pokwitowania na towary wydane z magazynu monopolowego III-IV 1920 0
Wyświetlanie 21 do 40 z 102 wpisów.