Działalność społeczna: w latach 1919-1922 w Polsce i St. Zjednoczonych: w Polskim Białym Krzyżu (P.B.K.) [sygn. 3862-3963]

Sygnatura
2/100/0/9.4
Daty skrajne
1918 - 1931
Liczba serii
1
Liczba skanów
0
Sygnatura Nazwa Data od Data do
Wyświetlanie 41 do 60 z 102 wpisów.
Sygnatura Nazwa Daty skrajne Liczba skanów
2/100/0/9.4/3902 Pokwitowania na towary wydane z magazynu monopolowego V-VI 1920 0
2/100/0/9.4/3903 Pokwitowania na towary wydane z magazynu monopolowego VII 1920 0
2/100/0/9.4/3904 Kwity z odbioru ubrań i zapomóg dla osób cywilnych i wojskowych XII 1919-I 1920 0
2/100/0/9.4/3905 Pokwitowania na towary przekazane organizacjom społecznym III 1919-II 1920 0
2/100/0/9.4/3906 Wykazy, sprawozdania z rozdawnictwa darów wychodźctwa polskiego w Stanach Zjednoczonych XI-XII 1919 0
2/100/0/9.4/3907 Koło Centralnego Związku Inwalidów Wojennych Rzeczypospolitej Polskiej w Ostrowcu Nr Nr 1-3 (Pokwitowania otrzymanych darów amerykańskich) III-IV 1920 0
2/100/0/9.4/3908 Koło Inwalidów Wojennych. Pokwitowania szkół i ochronek z rozdawnictwa odzieży z darów amerykańskich. Nr Nr 14-17 II-VI 1920 0
2/100/0/9.4/3909 Koło Pracy Kobiet. Wykaz Weteranów. Dom Bożego Miłosierdzia… Koło im. E. Orzeszkowej. Nr Nr 4-12 (Pokwitowania otrzymanych darów amerykańskich) 1919-VI 1920 0
2/100/0/9.4/3910 Związek Inwalidów Wojennych Rzeczypospolitej Polskiej w Kilcach… Sala zajęć Św. Antoniego. Nr Nr 18-30 (Pokwitowania z rozdanych darów amerykańskich) I-VII 1920 0
2/100/0/9.4/3911 Punkt Rozdzielczy dla Zdemobilizowanych Żołnierzy. Chrześcijański Związek Rękodzielniczek "Dźwignia" Nr Nr 32,33,34,36 (Pokwitowania z otrzymanych darów) 1920 0
2/100/0/9.4/3912 Pokwitowania na dary rozdawane przez Sekcję Polskiego Towarzystwa Pomocy Ofiarom Wojny "Pomoc Doraźna" III-V 1920 0
2/100/0/9.4/3913 Wydatki związane z opieką nad żołnierzami: rachunki, zestawienia 1919-1920 0
2/100/0/9.4/3914 Zadania, organizacja i praca gospód żołnierskich. Regulaminy, podania o zarejestrowanie (wykaz, korespondencja) 1919 0
2/100/0/9.4/3915 Paczki dla żołnierzy na froncie. Korespondencja XI 1919-IV 1920 0
2/100/0/9.4/3916 Pomoc dla poszczególnych oddziałów wojskowych. Wykaz zapotrzebowania, spis ułanów Szwadronu Zapasowego 2 Pułku Ułanów, potrzebujących pomocy. Korespondencja 1919 0
2/100/0/9.4/3917 Opieka nad zdemobilizowanymi Hallerczykami. Korespondencja VIII-XII 1919 0
2/100/0/9.4/3918 Piosenki dla żołnierzy 1920 0
2/100/0/9.4/3919 Sekcja Instytucji im. H. Paderewskiej. Ustawa, regulamin, sprawozdania, korespondencja 1920-1921 0
2/100/0/9.4/3920 Sekcja Instytucji im. H. Paderewskiej. Miesięczne sprawozdania finansowe XII 1920-XII 1921 0
2/100/0/9.4/3921 Sekcja Instytucji im. H. Paderewskiej. Sprawozdania rachunkowe, bilanse 1920-1921 0
Wyświetlanie 41 do 60 z 102 wpisów.