Działalność społeczna: w latach 1919-1922 w Polsce i St. Zjednoczonych: w Polskim Białym Krzyżu (P.B.K.) [sygn. 3862-3963]

Sygnatura
2/100/0/9.4
Daty skrajne
1918 - 1931
Liczba serii
1
Liczba skanów
0
Sygnatura Nazwa Data od Data do
Wyświetlanie 81 do 100 z 102 wpisów.
Sygnatura Nazwa Daty skrajne Liczba skanów
2/100/0/9.4/3942 "Schronisko dla Inteligencji im. H. Paderewskiej" w Sulejówku: rachunki, korespondencja 1919-1921 0
2/100/0/9.4/3943 Szkoła gospodarstwa domowego w Julinie. Odpis aktu kupna, wykazy wydatków, rachunki, fotografie, plany 1919-1920 0
2/100/0/9.4/3944 Korespondencja z F. E. Fronczakiem dotycząca szkoły w Julinie XI 1920-V 1921 0
2/100/0/9.4/3945 "Żłobek…", "Ochronka…", "Szkoła im. H. Paderewskiej": raporty, korespondencja VI 1919-XII 1921 0
2/100/0/9.4/3946 "Klub Sprzedawców Gazet Katolickich Związku Kobiet" pod protektoratem H. Paderewskiej. Regulamin, protokół, sprawozdanie, raporty, korespondencja 1919-1921 0
2/100/0/9.4/3947 Stosunki Polskiego Białego Krzyża z innymi organizacjami i instytucjami. Korespondencja. M.in. broszura x bisk. dr Władysława Bandurskiego "A my o tym nic nie wiemy", Kraków 1920 r.; 2 podteczki III 1919-II 1920 0
2/100/0/9.4/3948 Stosunki między Polskim Białym Krzyżem, a Polskim Czerwonym Krzyżem. Korespondencja I 1919-VI 1920 0
2/100/0/9.4/3949 Apele H. Paderewskiej do wychodźstwa polskiego w St. Zjednoczonych o dary dla Polski VI-XI 1920 0
2/100/0/9.4/3950 Korespondencja H. Paderewskiej z ks. L. Bójnowskim dyrektorem Polskiego Białego Krzyża na Stany Zjednoczone i Kanadę XI 1920-VI 1921 0
2/100/0/9.4/3951 Korespondencja z E. Witkowskim w sprawach Polskiego Białego Krzyża. Wykazy dostaw amerykańskich dla P.B.K. IV 1921-II 1922 0
2/100/0/9.4/3952 Sprawa pomocy dla Polski. Korespondencja z działaczami wychodźstwa polskiego w Stanach Zjednoczonych II-VIII 1919 0
2/100/0/9.4/3953 Sprawy Polskiego Białego Krzyża i pomocy dla Polski. Korespondencja z organizacjami i działaczami wychodźstwa polskiego w Stanach Zjednoczonych XI 1920-V 1921 0
2/100/0/9.4/3954 Sprawa pomocy dla Polskiego Białego Krzyża. Korespondencja z Wydziałem Narodowym. Sprawozdania Skarbnika Wydziału Narodowego. Ustawa - regulamin placówek P.B.K. w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie 1919, IX 1920-XI 1921 0
2/100/0/9.4/3955 Sprawa pomocy dla Polski. Korespondencja z organizacjami, instytucjami i osobami prywatnymi w Stanach Zjednoczonych: blankiety deklaracji członkowskich P.B.K.; 2 podteczki 1919-1922 0
2/100/0/9.4/3956 Stosunki Polskiego Białego Krzyża z American Red Cross. Korespondencja VIII 1919-1920 0
2/100/0/9.4/3957 Działalności Polskiego Białego Krzyża we Francji. Korespondencja, wycinki prasowe, fotografia IX 1920-III 1922 0
2/100/0/9.4/3958 "Contributions for beds. - Polish Hospital in France". Zeszyt z zestawieniami wpływów i wydatków Polskiego Białego Krzyża na rzecz szpitala we Francji 1920-1921 0
2/100/0/9.4/3959 Działalność Polskiego Białego Krzyża w Wielkiej Brytanii. Pomoc społeczeństwa brytyjskiego. Ognisko Polskie w Londynie. Korespondencja, plakaty, prospekty 1919-I 1922 0
2/100/0/9.4/3960 Sprawa daru dla Polskiego Białego Krzyża, przekazanego przez sir James'a Allen'a (High Commissioner for New Zealand). Korespondencja XII 1920-I 1921 0
2/100/0/9.4/3961 Działalność H. Paderewskiej w Polskim Białym Krzyżu. Działalność Polskiego Białego Krzyża. Fotografie t.I 1918-1919 0
Wyświetlanie 81 do 100 z 102 wpisów.