H - Kształtowanie granic państwa polskiego

Sygnatura
3/1/0/1
Daty skrajne
1902 - 2007
Liczba serii
1
Liczba skanów
1268
Sygnatura Nazwa Data od Data do
Sygnatura Nazwa Daty skrajne Liczba skanów
3/1/0/1/502 Plakaty informujące o zajęciu Zaolzia 1938/10 2
3/1/0/1/503 Plakaty informujące o zajęciu Zaolzia 1938/10 1
3/1/0/1/504 Uroczystości po zajęciu Zaolzia 1938/10 5
3/1/0/1/505 Manifestacja z okazji przyłączenia Zaolzia do Polski 1938/10 1
3/1/0/1/506 Manifestacja z okazji przyłączenia Zaolzia do Polski 1938/10 1
3/1/0/1/507 Podróż inspekcyjna marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza za Zaolzie - pobyt w Cieszynie 1938/10 7
3/1/0/1/508 Podróż inspekcyjna marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego na Zaolzie 1938/10 1
3/1/0/1/509 Podróż inspekcyjna marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego na Zaolzie 1938/10 2
3/1/0/1/510 Podróż inspekcyjna ministra spraw zagranicznych Józefa Becka na Zaolzie 1938/10 4
3/1/0/1/511 Minister spraw zagranicznych Józef Beck na Zaolziu 1938/10 1
3/1/0/1/512 Minister spraw zagranicznych Józef Beck na Zaolziu 1938 1
3/1/0/1/513 Żołnierz polski pomagający w pracach polowych rolnikowi z okolic Frysztatu 1938/10 2
3/1/0/1/514 Komitet Walki o Prawa Polaków za Olzą 1938 1
3/1/0/1/515 Wiec manifestacyjny Związku Polaków Zaolzańskich 1938/11 1
3/1/0/1/516 Uroczystość powitania wojsk powracających z Zaolzia 1938/12 2
3/1/0/1/517 Zajęcie Spisza przez polskie wojska 1919/06 3
3/1/0/1/518 Komitet Plebiscytowy Spisko-Orawski 1920 1
3/1/0/1/519 Korekta granicy polsko-słowackiej 1938/11 1
3/1/0/1/520 Korekta granicy polsko-słowackiej 1938/11 1
3/1/0/1/521 Korekta granicy polsko-słowackiej 1938/11 4
Wyświetlanie 521 do 540 z 595 wpisów.